facebook  twitter  youtube instagram

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor ...

De ambassadeurs van Oost Pact Door - mensen die in Oost wonen en/of werken - inspireren anderen om zich in te spannen voor de wijk. Als ambassadeur bepaal je zelf je doel en de tijd en energie die je hierin wilt investeren.
OostPactDoor ambassadeur TomDeKoning

Tom de Koning

Directeur Basisschool Kaleidoscoop

Ik heb een groot deel van mijn jeugd in Oost doorgebracht. Van mijn elfde tot mijn eenentwintigste woonde ik op de Oostsingel. Voor de liefde verhuisde ik naar Vlaardingen, maar het werk bracht me in 2015 weer terug naar Oost. Als directeur van basisschool Kaleidoscoop – ontstaan uit een fusie tussen de voormalige Sint Jan en Gravin Aleida – leerde ik de wijk vanuit een heel nieuw perspectief kennen.
Toen ik hier kwam werken, was ik direct onder de indruk van nieuwe initiatieven als de wijktuinvrouw en de mobiele buurtpost. Maar bovenal van de vele bewoners die zeiden: ‘Dit is ónze wijk en daar gaan we samen voor knokken.’ Die groep wordt steeds groter en er wordt steeds intensiever samengewerkt, met elkaar en met de gemeente en allerlei instanties. Die ‘samen de schouders eronder’-mentaliteit spreekt mij enorm aan.

Afspiegeling van de wijk
Onze leerlingenpopulatie is een directe afspiegeling van de wijk. Verandert de wijk van samenstelling, dan zie je dat terug in de klas. Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik alle kinderen van Oost de beste kansen wil bieden op een krachtige toekomst in deze kleurrijke wijk. Het motto van onze school is niet voor niets ‘Kleurrijk, Krachtig en Kansrijk’. We hechten sterk aan een sociale, veilige, gezellige en saamhorige sfeer, waarbinnen ieder kind zijn of haar talent kan ontdekken en ontwikkelen. En we geven de leerlingen, en indirect ook hun ouders, mee hoe ze dat wat ze op school doen en leren óók daarbuiten kunnen toepassen.

Samenwerking voor de beste kansen
Alle inspanningen ten spijt, zijn er helaas nog veel mensen die buiten beeld blijven. Ik zou graag zien dat ook zij zich in Oost thuis kunnen voelen. Als school lukt het ons niet altijd om alle ouders betrokken te krijgen en om écht contact met ze te maken. Dat is jammer, want de beste kansen voor kinderen ontstaan juist als ze opgroeien in een sterk sociaal netwerk waarin school, ouders en de wijk samen optrekken. Daarom werken de drie basisscholen in Oost – Kaleidoscoop, De Singel en De Peperklip – steeds nauwer samen. We doen aan gezamenlijke deskundigheidsbevordering en als een kind op een van de scholen vastloopt, kijken we of de andere twee de benodigde expertise in huis hebben om de school of het kind verder te helpen.

Brede School Academie
De komst van de Brede School Academie op Singel 24 heeft de wijk het afgelopen jaar een enorme impuls gegeven. De leerlingen die via dit naschoolse programma verder werken aan hun taalontwikkeling en algemene kennis nemen het geleerde weer mee terug in de reguliere klas. Daar profiteren hun klasgenoten weer van. En inmiddels is op hetzelfde adres als de BSA een dependance van de bibliotheek geopend. De gemeente heeft hiermee een helder en héél belangrijk signaal afgegeven: wij investeren in talentontwikkeling voor alle kinderen in Oost. Daar sluit ik mij volledig bij aan.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een kleurrijke, krachtige en kansrijke wijk!

A3 corona

Bekijk de video's