facebook  twitter  youtube instagram
OostPactDoor ambassadeur RonTelussa

Ron Telussa

Professional bij het WOT

Net als andere oude stadswijken telt Oost relatief veel kwetsbare bewoners. In de ruim drie jaar die ik inmiddels bij het WijkOndersteuningsTeam Oost werk, ben ik al heel wat schrijnende situaties tegengekomen. Twee keer per week ga ik met het WOT-streetteam de wijk in. We bezoeken onder meer mensen die in aanraking zijn geweest met de politie of Toezicht en Handhaving, bijvoorbeeld wegens huiselijk geweld of burenruzie. We praten met hen over wat er is gebeurd en wat er nodig is om herhaling te voorkomen. Maar we leggen ook huisbezoeken af of op verzoek van een school of huisarts die zich zorgen maakt om het welzijn van een leerling of patiënt. Wij streven ernaar binnen 24 a 48 uur ter plaatse te zijn om te inventariseren welke ondersteuning men nodig heeft. 


Handhaving essentieel
Ook controleren we regelmatig samen met Toezicht en Handhaving of bewoners wel staan ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie. Eenmaal achter de voordeur kijken we meteen of de huurovereenkomst deugt en of er geen onveilige situaties zijn, zoals provisorisch doorgetrokken elektriciteitskabels. Illegale onderverhuur, overbewoning en buitensporige huurprijzen zijn een groot probleem in Oost, al is het vaak lastig aan te tonen en nog lastiger te handhaven. Toch mag hier wat mij betreft veel meer prioriteit aan worden gegeven. Want het risico dat nog meer panden in verkeerde handen vallen ligt op de loer en betaalbare woningen worden steeds schaarser.


Hartverwarmende momenten
Naast problematische situaties maak ik in Oost ook vele hartverwarmende momenten mee. Bijvoorbeeld als cliënten hun evenwicht hervinden en weer op eigen kracht verder kunnen, of zich zelfs gaan inzetten om anderen te helpen. Een hoogtepunt dit jaar was het Winterfeest, waarmee we met een aantal organisaties een grote groep minder bedeelden een onvergetelijke kerst hebben kunnen bezorgen, inclusief een uitgebreid diner en cadeautjes. En natuurlijk met optredens van de muzikale talenten van Oost. Die breng ik waar ik maar kan bijeen, want muziek is echt mijn passie. Het is geweldig om te zien hoe muziek mensen verbindt, ongeacht hun leeftijd of afkomst.

Korte lijnen
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik mijn werk pas écht goed kan doen als de lijnen met politie, gemeente en zorgverleners kort zijn en de bewoners te allen tijde centraal staan. Vaak kampen bewoners niet met één maar met een hele reeks problemen en dan is een soepele overdracht tussen alle betrokken instanties essentieel. Dat lukt helaas niet altijd, en daarom maak ik me als ambassadeur graag sterk voor meer samenwerking en verbinding tussen de professionals in de wijk.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor verbinding in Oost.

broodtrommel

De Broodtrommel van Oost

De Broodtrommel van Oost is een nieuw wapen in de strijd tegen de rattenoverlast. Op diverse plekken in de wijk wordt brood ingezameld. Van de broodresten wordt biogas gemaakt.

Meer informatie
gfe

GFE-inzameling

Ongeveer een kwart van ons restafval bestaat uit groenten-, fruit- en etensresten. Deze worden apart ingezameld en gecomposteerd. De gfe-containers worden op verzoek van wijkbewoners geplaatst. 

Meer informatie
grofvuilinzameling

Mobiele grofvuilinzameling

De eerste drie maandagen van de maand komt de grofvuilwagen van Irado naar Oost. Tussen 18.00 en 20.00 uur kun je grofvuil komen brengen.

Meer informatie
ambassadeurs

Ambassadeurs

De ambassadeurs van Oost Pact Door - mensen die in Oost wonen en/of werken - inspireren anderen om zich in te spannen voor de wijk. Als ambassadeur bepaal je zelf je doel en de tijd en energie die je hierin wilt investeren.

Meer informatie
wijkportaal

Wijkportaal Oost

Op het wijkportaal zie je welke organisaties in Oost actief zijn en welke activiteiten zij organiseren. Ook vind je er nieuwtjes, een burenboek en een vraag-en-aanbod-prikbord.

Meer informatie
natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oever

Met de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan de Swammerdamsingel  krijgt de natuur meer ruimte, waardoor een rijkere variatie aan planten en dieren ontstaat en de waterkwaliteit verbetert. 

Meer informatie

Bekijk de video's