facebook  twitter  youtube instagram

Oost Pact Door

In 2015 hebben bewoners, professionals en ambtenaren een pact gesloten om met elkaar het talent van Schiedam-Oost te ontwikkelen en tot bloei te laten komen. Wij gaan voor een wijk die schoon, heel, veilig en eerlijk is. Een wijk met een evenwichtige bevolkingssamenstelling, waarin iedereen zich thuis voelt. Een ondernemende wijk waar bewoners, ondernemers en organisaties floreren. En een wijk waarin we open en duidelijk met elkaar communiceren. 

Iedereen die in Oost woont en/of werkt, kan helpen deze doelen te realiseren. Hoe meer mensen doorpakken - of 'doorpacten' - hoe schoner, groener, gezelliger, socialer en duurzamer de wijk wordt. Inmiddels hebben diverse mensen die de wijk een warm hart toedragen zich aan de doelen verbonden. Deze ambassadeurs starten (bewoners)initiatieven en zoeken naar nieuwe wegen om samen de kracht van Oost zichtbaar te maken.

Heb je een wens of idee voor de wijk en wil je deze graag samen met anderen realiseren? Neem dan contact op.


In mei 2017 is de tussenbalans van het Pact van Oost opgemaakt. Welke zichtbare en tastbare stappen zijn er gezet? Wat was daarvan het resultaat en hoe gaan we verder?
Dit kun je lezen in de tussenrapportage.
broodtrommel

De Broodtrommel van Oost

De Broodtrommel van Oost is een nieuw wapen in de strijd tegen de rattenoverlast. Op diverse plekken in de wijk wordt brood ingezameld. Van de broodresten wordt biogas gemaakt.

Meer informatie
gfe

GFE-inzameling

Ongeveer een kwart van ons restafval bestaat uit groenten-, fruit- en etensresten. Deze worden apart ingezameld en gecomposteerd. De gfe-containers worden op verzoek van wijkbewoners geplaatst. 

Meer informatie
grofvuilinzameling

Mobiele grofvuilinzameling

De eerste drie (en incidenteel de vierde) maandagen van de maand komt de grofvuilwagen van Irado naar Oost. Tussen 18.00 en 20.00 uur kun je grofvuil komen brengen.

Meer informatie
ambassadeurs

Ambassadeurs

De ambassadeurs van Oost Pact Door - mensen die in Oost wonen en/of werken - inspireren anderen om zich in te spannen voor de wijk. Als ambassadeur bepaal je zelf je doel en de tijd en energie die je hierin wilt investeren.

Meer informatie
wijkportaal

Wijkportaal Oost

Op het wijkportaal zie je welke organisaties in Oost actief zijn en welke activiteiten zij organiseren. Ook vind je er nieuwtjes, een burenboek en een vraag-en-aanbod-prikbord.

Meer informatie
natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oever

Met de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan de Swammerdamsingel  krijgt de natuur meer ruimte, waardoor een rijkere variatie aan planten en dieren ontstaat en de waterkwaliteit verbetert. 

Meer informatie

Bekijk de video's

doel 1

Oost is schoon, heel, veilig en eerlijk >>

doel 2

Oost heeft een evenwichtige bevolkingssamenstelling >>

doel 3

Oost is een ondernemende wijk waar bewoners, ondernemers en organisaties floreren >>

doel 4

Oost is een wijk waar we open en duidelijk met elkaar communiceren >>