facebook  twitter  youtube instagram

Oost Pact Door

In 2015 hebben bewoners, professionals en ambtenaren een pact gesloten om met elkaar het talent van Schiedam-Oost te ontwikkelen en tot bloei te laten komen. Wij gaan voor een wijk die schoon, heel, veilig en eerlijk is. Een wijk met een evenwichtige bevolkingssamenstelling, waarin iedereen zich thuis voelt. Een ondernemende wijk waar bewoners, ondernemers en organisaties floreren. En een wijk waarin we open en duidelijk met elkaar communiceren. 

Iedereen die in Oost woont en/of werkt, kan helpen deze doelen te realiseren. Hoe meer mensen doorpakken - of 'doorpacten' - hoe schoner, groener, gezelliger, socialer en duurzamer de wijk wordt. Inmiddels hebben diverse mensen die de wijk een warm hart toedragen zich aan de doelen verbonden. Deze ambassadeurs starten (bewoners)initiatieven en zoeken naar nieuwe wegen om samen de kracht van Oost zichtbaar te maken.

Heb je een wens of idee voor de wijk en wil je deze graag samen met anderen realiseren? Neem dan contact op.

Lees het wijkmagazine online!

Wijkmagazine Oost cover nummer1