Netwerk Fit Oost

Wil jij je bij het netwerk aansluiten of heb je een idee waarover je van gedachten wilt wisselen? Neem dan contact op met Feike Kints, de beweegcoach van Oost:

06-40924327
feike@teamsportservice.nl 

Binnen het netwerk Fit Oost maken wijkbewoners, wijkprofessionals en wijkondernemers zich samen sterk voor een fitte wijk. Ze organiseren evenementen om het sport- en beweegaanbod in de wijk onder de aandacht te brengen. En om bewoners te enthousiasmeren om gezonde keuzes te maken: voldoende bewegen en gezond(er) eten. Een actieve levensstijl zorgt niet alleen voor een gezonder lichaam, maar ook dat je mentaal lekkerder in je vel zit.

Doelen Fit Oost

  1. Wijkbewoners bewust maken van wat een gezonde leefstijl kan opleveren
  2. Wijkbewoners stimuleren om fitter te worden
  3. De aanbieders van beweeg- en sportactiviteiten en activiteiten op het gebied van mentaal welzijn samen te brengen om a) ze met elkaar te laten kennismaken en samenwerking te stimuleren en b) gezamenlijk over het aanbod te communiceren
Initiatieven Fit Oost
Wij zijn Fit Oost