Oost Pact Door is de paraplu waaronder wijkbewoners, -professionals en -ondernemers samenwerken aan een betere wijk. 
Oost Pact Door ondersteunt iedereen die iets voor de wijk wil betekenen. Met raad en daad, of door mensen met dezelfde wensen samen te brengen en door het wijknetwerk te ontsluiten. Daarbij streven we naar zoveel mogelijk regie bij de bewoners zelf. De wijk barst van het talent en ondernemerschap. Hoe mooi is het als bewoners die krachten in en voor hun eigen leefomgeving kunnen inzetten?

Onze visie op wijkontwikkeling
Wijkontwikkeling is niet puur een taak van de gemeente. De wijk is namelijk niet van de gemeente, maar van iedereen die er woont, werkt en/of onderneemt. Oost Pact Door weeft een breed netwerk van bewoners(initiatieven), beroepskrachten, ambtenaren, ondernemers en medewerkers van scholen. Zij werken samen aan fysieke en sociale verbeteringen, in gedeeld eigenaarschap.

Netwerk van netwerken
Oost Pact Door is geen organisatie. Het laat zich het best omschrijven als 'netwerk van netwerken'. De kern bestaat uit het netwerkteam, vijf wijkprofessionals die de wijk van binnen en buiten kennen. Ze hebben alle vijf een eigen rol en een eigen netwerk en werken samen aan het verbreden en verbinden van al die netwerken. Ze zoeken naar kansen om de talenten van wijkbewoners tot bloei te laten komen. Ze stemmen hun activiteiten en initiatieven op elkaar af om overlap te voorkomen, en bundelen hun krachten om samen verder te komen. De leden van het netwerkteam zijn, in alfabetische volgorde, Brenda Flapper, Edward Sparreboom, Jeannette Nieuwenhuizen, Joost Krop, Kari Kolstrup, Paula van Oeveren, Ursula Rutten.

Het netwerkteam werkt volgens de methode Asset Based Community Development. Deze methode bevat kort samengevat de volgende ingredi├źnten:
  • Wijkontwikkeling en vernieuwing komen van binnenuit en bottom-up
  • De focus ligt op de kansen, mogelijkheden en talenten in plaats van op problemen en tekortkomingen
  • Initiatieven komen tot stand met weinig tot geen hulp van buitenaf
  • Er wordt voortgebouwd op bestaande informele netwerken
  • Overal waar mogelijk worden nieuwe sociale relaties tot stand gebracht
  • Representatief leiderschap en vertegenwoordiging in de wijk
  • Een combinatie van kleine snelle resultaten en wijkontwikkeling op de lange termijn