De redactie staat altijd open voor mooie verhalen, tips en verzoeken. 
Wil je iets delen? Mail ons!

Wijkmagazine Oost is een initiatief van én voor mensen die in Schiedam-Oost wonen en/of werken. Het verschijnt om de drie à vier maanden en wordt door heel Oost gratis huis-aan-huis verspreid. 

Met dit magazine willen we wijkbewoners en -professionals informeren over praktische zaken, maar vooral ook laten zien wat mensen die zich met hart en ziel inzetten – op eigen kracht of samen – kunnen bereiken en inspireren om zelf een bijdrage te leveren aan een wijk waar het fijn wonen en werken is. 

Wijkmagazine Oost | Nummer 8

Juni 2024

Wijkmagazine Oost | Nummer 7

Februari 2024

Wijkmagazine Oost | Nummer 6

Oktober 2023

Wijkmagazine Oost | Nummer 5

Juni 2023

Wijkmagazine Oost | Nummer 4

Februari 2023

Wijkmagazine Oost | Nummer 3

September 2022

Wijkmagazine Oost | Nummer 2

Mei 2022

Wijkmagazine Oost | Nummer 1

Februari 2022