Netwerkteam

Het netwerkteam van Oost Pact Door bestaat uit:

  • Jeannette Nieuwenhuizen
  • Joost Krop
  • Marcel Kreuger
  • Kari Kolstrup
  • Paula van Oeveren
  • Edward Sparreboom
  • Brenda Flapper

Ze hebben alle vijf een eigen rol en een eigen netwerk en werken samen aan het verbreden en verbinden van al die netwerken. Ze zoeken naar kansen om de talenten van wijkbewoners tot bloei te laten komen. Het netwerkteam is bereikbaar via info@oostpactdoor.nl.

In Oost wonen ongeveer 12.000 mensen. Een bonte mix van meer dan 150 verschillende nationaliteiten. De een is er geboren en getogen, de ander vindt er slechts kortstondig onderdak en weer een ander wortelt zich en wil er nooit meer weg. Er wonen mensen wiens leven zich vooral buiten de wijk afspeelt en er wonen mensen die Oost op hun duimpje kennen. Het zijn allemaal Oosterlingen. 

Oost is een wijk met twee gezichten. Er zijn veel dingen die beter kunnen. Oosterlingen geven hun eigen wijk relatief lage rapportcijfers voor leefbaarheid. Ze voelen zich er minder veilig dan je op basis van de harde cijfers mag verwachten. Zoals in veel oude stadswijken is er sprake van woonoverlast, hoge parkeerdruk en vervuiling van de buitenruimte. Allemaal zaken waarop veel inzet wordt gepleegd, maar waarop (nog) niet het gewenste resultaat wordt bereikt; vanwege de omvang van het probleem, omdat de gebruikelijke aanpak onvoldoende werkt of door een te hoge werkdruk. Maar vaak ook door en gebrek aan samenhang en samenwerking. Een belangrijke doelstelling van Oost Pact Door is om die samenhang en samenwerking te verbeteren.

Aan de andere kant is Oost óók een wijk waar buren samen hun straat gezellig maken en leuke dingen met elkaar ondernemen. Waar bewoners en beroepskrachten de krachten bundelen om Oost schoner, groener, socialer, saamhoriger, duurzamer en veiliger te maken. Waar mensen voor elkaar koken en boodschappen doen, elkaar gezelschap houden en steunen. Kortom, waar mensen naar elkaar omzien. Oost Pact Door richt zich op versterking van deze gemeenschapskracht.

 

Wij zijn Oost