facebook  twitter  youtube instagram

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor ...

De ambassadeurs van Oost Pact Door - mensen die in Oost wonen en/of werken - inspireren anderen om zich in te spannen voor de wijk. Als ambassadeur bepaal je zelf je doel en de tijd en energie die je hierin wilt investeren.
OostPactDoor-ambassadeur Lara Popovic

Lara Popovic

Wijkbewoner en coördinator/eerst verantwoordelijk medewerker IKC De Peperklip (onderdeel van KO KomKids)

Ik bracht een groot deel van mijn jeugd afwisselend door bij mijn ouders in mijn geboorteland Frankrijk en opa en oma in mijn vaderland Servië. Mijn studie bracht me onder meer naar Zwitserland en voor de liefde kwam ik in 2004 naar Schiedam-Oost. Ik leerde dus al jong dat ‘thuis’ niet aan één plek gebonden is. Ook van dit land en deze stad ben ik gaan houden, hoewel het soms langdurige druilerige weer nog steeds niet went.

Ontdekkingstocht
Je vaderland verlaten is ingrijpend. Dat je je na aankomst in een vreemd land aansluit bij landgenoten die je zijn voorgegaan, is bijna vanzelfsprekend. Ze maken je wegwijs en voelen vertrouwd. Maar wil je hier een toekomst opbouwen, zul je je horizon moeten verbreden en je onderdompelen in de Nederlandse cultuur. Ik ben van nature nieuwsgierig en leergierig, en ben in Oost dan ook direct op ontdekkingstocht gegaan. Waar kan ik mensen ontmoeten, waar kunnen mijn kinderen spelen? En hoe kan ik mij met mijn opleiding en werkervaring in de pedagogiek nuttig maken? Stap één was Nederlands leren. Als je gehoord wilt worden en wilt laten zien wie je bent en wat je waard bent, móet je de taal machtig zijn. Vervolgens meldde ik me als vrijwilliger aan bij De Peperklip. Ik werkte hard, haalde extra opleidingscertificaten en zeven jaar later werd ik er coördinator/eerst verantwoordelijk medewerker van het Integraal Kind Centrum (IKC).

Opgroeien in Oost
Ik maak als professional én als wijkbewoner deel uit van het Oost Pact Door-netwerk ‘Opgroeien in Oost’. Tijdens de netwerkbijeenkomsten ontmoet ik andere professionals, maar ook bewoners en vrijwilligers die zich bezighouden met opvoeding en onderwijs. Zo weten we elkaar nog beter te vinden als er iets moet worden georganiseerd en kan ik ouders specifieker doorverwijzen.

Blijf geen buitenstaander
Ik werk met veel migrantenkinderen. Die neem ik regelmatig mee op pad in de wijk. Wil ik ze iets leren over gezonde voeding, dan gaan we op excursie naar de groenteboer. Wat de kinderen leren, laten ze vervolgens in een presentatie zien aan hun ouders. Zo blijft de informatie veel beter hangen en leert het hele gezin de wijk kennen.
Wat ik ouders altijd meegeef is: blijf geen buitenstaander. Je kunt prima integreren zonder je eigen achtergrond te verloochenen. Naast de verschillen hebben we allemaal ook zoveel gemeen: we willen allemaal dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien. En we hebben allemaal behoefte om ergens bij te horen. Diversiteit is onze realiteit, en openstaan voor elkaar kan je veel moois brengen.
Met wie een duwtje in de rug nodig heeft, maak ik een harde afspraak: in de drie uur waarin jouw kind hier op de VKV-peuterspeelzaal is, ga jij koffiedrinken in het wijkhuis, een taalcursus volgen of meedoen aan een activiteit in de wijk. En als ze eenmaal voor het eerst ergens de drempel over zijn, gaat de rest vaak vanzelf.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een veilige, kansrijke en respectvolle toekomst van de kinderen en de bewoners van Oost.

OostPactDoor-ambassadeur wijkbewoner Ans Lemmen

Ans Lemmen

Wijkbewoner

Vier jaar geleden verruilde ik de Rotterdamse Millinxbuurt voor Schiedam-Oost. Dat was een heel bewuste keuze. Ik zocht een groen plekje in een levendige volkswijk en dat heb ik hier gevonden. Het is van buitenaf misschien niet altijd even zichtbaar, maar in Oost zijn er heel veel mensen die naar elkaar omzien. Ook ik draag op mijn manier een steentje bij aan een gezelligere - en groenere - wijk.

Buurttuin
Mijn huis staat vlakbij het station en heeft een forse tuin, die ik heb omgedoopt tot buurttuin. Buren zijn er welkom om plantjes en stekjes te komen ruilen. Er waaien regelmatig wijkgenoten aan om te buurten. In het aangrenzende speeltuintje strijken vaak gezinnen neer. Als ik tijd heb, maak ik daar een praatje mee. Toen het coronavirus uitbrak en de activiteiten in de wijk wegvielen, was het speeltuintje de perfecte plek om op anderhalve meter een kop koffie te drinken met wijkgenoten die behoefte hadden aan contact. Maar ik schroom óók niet om een gesprek aan te knopen met groepjes jongeren die 's avonds in het speeltuintje zitten. Tot nog toe gaat dat goed. De meeste jongeren zijn erg beleefd, en sommigen zijn brutaal en zoeken de grens op. Ook dat vind ik leuk.

Omdat ik gepensioneerd ben, heb ik tijd om vrijwilligerswerk te doen. Ik zet me een dag in de week in op Rotterdam-Zuid en een dag in mijn eigen wijk. Bij droog weer klap ik op maandagochtend een tafel op het Van 't Hoffplein uit, waar iedereen kan aanschuiven voor een kop koffie of thee. Daarnaast help ik bij de wekelijkse buurthap, waarin soms ook weer kruiden uit eigen tuin worden verwerkt.

Thuisgevoel
Ik ben van mening dat je leefomgeving begint bij jezelf. Daarom heb ik mezelf de vraag gesteld: wat kan ík bijdragen aan een fijne buurt? En het leuke is: mijn vrijwilligerswerk heeft ertoe geleid dat ik mij hier snel thuis voelde. Dat wens ik alle oude en nieuwe Oosterlingen ook toe.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een groene en gezellige wijk voor iedereen.

OostPactDoor-ambassadeur Robert Streunding

Robert Streunding

Leerkracht, leerteamcoördinator en coördinator ecoteam OBS De Singel

Sinds 12 jaar werk ik op basisschool De Singel. Ik begon er als leerkracht en ben inmiddels ook leerteamcoördinator (van de groepen 1 t/m 3) en locatieleider van de vestiging Buijs Ballotsingel.
Ik houd van de diversiteit op onze school. De leerlingen wonen bijna allemaal in Oost, maar hebben hun wortels in vele verschillende culturen. Ook groeien ze onder zeer uiteenlopende omstandigheden op. Waar je vandaan komt, mag je niet beperken in waar je naartoe gaat. Wat hun achtergrond ook is, onze leerlingen verdienen allemaal gelijke kansen en ik beschouw het als mijn taak om ze te helpen het beste uit zichzelf te halen.

Denken, durven, doen
Op De Singel werken we met het motto ‘Denken, durven, doen’. Om je weg in de maatschappij te vinden, zijn kennis en woordenschat natuurlijk onontbeerlijk. Daar investeren we dan ook fors in. Maar je moet óók dingen durven: voor je eigen mening uitkomen, sociale relaties aangaan, fouten maken en daarvan leren. Een kind dat de wereld vanuit vertrouwen tegemoet durft te treden, heeft een stevigere basis en staat positiever in het leven. Ik vind het ook erg belangrijk dat elk kind zich gezien voelt. Daarom sta ik elke ochtend bij de deur van de klas om ze allemaal persoonlijk welkom te heten. Doen, tot slot, gaat over goed voor jezelf zorgen en verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarin je leeft. Dus ook voor je directe omgeving: je klas, je gezin, je wijk.

Eén plus één is ...
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik geloof in synergie. Tijdens de rekenles is één plus één natuurlijk gewoon twee. Maar als je goed met iemand kunt samenwerken, wordt één plus één vaak drie, of zelfs nog meer. Ik zoek die samenwerking met anderen actief op. Zo maak ik deel uit van het netwerk ‘Opgroeien in Oost’. Hier kom ik in contact met bewoners en organisaties die in de wijk actief zijn en dezelfde doelen nastreven: goed onderwijs en een gezonde leefomgeving voor de kinderen. Dat bereik je niet in je eentje, maar wél door de krachten te bundelen en elkaar te ondersteunen. Daarom wisselen we kennis uit met andere scholen en investeren we veel in ouderbetrokkenheid.

Ecoteam
Als coördinator van het ‘ecoteam’ werk ik samen met leerlingen, ouders en collega-leerkrachten stap voor stap toe naar een duurzame school. We zijn onder meer bezig met afvalscheiding en energiebesparende maatregelen. Als je dat op een leuke manier doet, worden leerlingen zich niet alleen steeds meer bewust van het belang van duurzaamheid, maar krijgen ze er ook plezier in. Dat nemen ze mee naar huis. Als ouders er vervolgens thuis ook mee aan de slag willen, kunnen ze terecht bij de energiecoaches, die in alle Schiedamse wijken beschikbaar zijn. En zo gaat het duurzame balletje steeds verder rollen.

Ik ben ambassadeur van Oost en ik ga voor een kansrijk, kennisrijk en duurzaam Oost.

OostPactDoor-ambassadeur wijkagent Kees Koopmans

Andy Kroon

Wijkboa

Sinds juni 2019 ben ik werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van Oost. Zoals de wijkagent verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde, ben ik verantwoordelijk voor handhaving van de leefbaarheid in de openbare ruimte. Dat gaat onder meer over de naleving van regels op het gebied van parkeren en afval. Aan het begin van elke dienst bekijk ik de binnengekomen meldingen uit Oost en bepaal ik de volgorde waarin deze worden afgehandeld. Vervolgens loop of rijd ik daarna meteen een rondje langs de zogenoemde ‘hotspots’, plekken waar altijd wel iets aan de hand is.

Handen vol aan Oost
Als handhavers hebben we onze handen vol aan Oost. Er wonen relatief veel mensen die weinig binding met de wijk hebben en de regels niet kennen of respecteren. Dat zie je in het straatbeeld terug. Ik zou ontzettend graag willen dat ik aan het eind van een werkdag tevreden kan vaststellen dat het werk erop zit. Maar de realiteit is dat we soms ogen, oren én handen tekortkomen. We verwijderen dagelijks tientallen bijgeplaatste afvalzakken en voeren regelmatig karrenvrachten zwerffietsen af. En met dezelfde vaart staan er alweer nieuwe. Of we sturen hangjongeren weg, die vervolgens weer op een andere plek overlast veroorzaken. Dat frustreert mij soms, en dat zal voor bewoners niet anders zijn.

Melden blijft belangrijk
Ik begrijp dan ook heel goed dat er bewoners zijn die zijn gestopt met het maken van meldingen, omdat het niets lijkt uit te maken. Toch is dat niet zo. Elke melding wordt serieus opgepakt en we zijn zo snel mogelijk ter plaatse. Soms is de vogel dan al gevlogen, is de plek alweer opgeruimd of treffen we iets aan wat wel overlast geeft maar niet strafbaar. Omdat dat een momentopname kan zijn, gaan we daarna altijd nog een paar keer langs. Plekken waarover meerdere meldingen binnenkomen, benoemen we tot hotspots en nemen we op in onze vaste surveillanceroute. Als de melder contactgegevens heeft achtergelaten, koppel ik altijd terug wat we met zijn of haar melding hebben gedaan. Het komt echter ook voor dat bewoners ergens al heel lang last van hebben zonder dat wij dat weten. Dan praten ze er onderling wel over, maar heeft niemand gebeld, gemaild of de Buiten Beter-app ingevuld.

Groot gebaar
Omdat ons team vaak op veel verschillende plekken tegelijk moet zijn, zijn we niet altijd even zichtbaar voor bewoners. Daarom vind ik het belangrijk om regelmatig een ‘groot gebaar’ te maken. Als we elke dag een paar zwerffietsen weghalen, valt dat niemand op. Ik pak dan liever in één keer een hele straat of een heel plein aan. Helaas laat de aard van ons werk dat niet altijd toe. Soms moeten we met spoed op een melding af, of in een ander deel van Schiedam bijspringen. Die onvoorspelbaarheid maakt het werk leuk, maar daardoor blijven belangrijke taken ook wat langer liggen dan je zou willen.

Een leefbare wijk is een gedeelde verantwoordelijkheid
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik ervan overtuigd ben dat de leefbaarheid in de wijk een gedeelde verantwoordelijkheid is van iedereen die in de wijk woont, werkt of op bezoek is. Het is best te begrijpen dat je geen zin hebt om je volle vuilniszak weer mee naar huis te nemen als de afvalcontainer vol zit. Of dat het makkelijker is om even snel dubbel te parkeren om iemand bij het station af te zetten. Maar als iedereen zo denkt en handelt, ontstaan er ongewenste of zelfs gevaarlijke situaties. Ik ben er helemaal niet op uit om dan meteen boetes te gaan uitschrijven. Sterker nog, ik denk dat het beter werkt om een waarschuwend gesprekje te voeren. Dan is de kans groot dat iemand aan het denken wordt gezet en de volgende keer een andere keuze maakt. Maar als ik diezelfde persoon nog een keer de fout in zie gaan, dan schroom ik niet om lik op stuk te geven. Een eventuele boze reactie neem ik dan graag voor lief.


Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een leefbaar Oost.

OostPactDoor-ambassadeur wijkagent Kees Koopmans

Sharda Ramjiawan

Bewoner

Toen ik zes jaar oud was, verhuisde ik van Suriname naar Nederland. We woonden achtereenvolgens een paar jaar in Den Haag en Rotterdam, tot het werk van mijn vader ons naar Schiedam bracht. Het waren de vroege jaren zeventig, dus ik was hier met mijn zwarte pijpenkrullen best een bezienswaardigheid.
We hadden het thuis niet breed. De eerste jaren woonden we met het hele gezin in één kleine kamer. We gingen in bad in een zinken teil, die mijn moeder vulde met emmers warm water. Op school droeg ik mijn rode badpak zowel tijdens de zwemles als tijdens gym.

Moedergans
Ik weet uit eigen ervaring hoe ingrijpend het is om je geboorteland te verlaten en elders helemaal opnieuw te moeten beginnen. Daarom help ik nieuwe Oosterlingen om hier hun weg te vinden en zichzelf te redden. Ik ben nu eenmaal een echte moedergans. Als kind nam ik al de zorg voor mijn broers en zussen op me om mijn ouders, die allebei lange dagen werkten, te ontzien. Ik trouwde jong en heb vier kinderen grootgebracht. Maar in mijn huis en in mijn hart is er altijd ruimte voor meer mensen. De klasgenootjes van mijn kinderen waren altijd welkom. Sommigen hadden ouders die fulltime werkten en geen Nederlands spraken. Dan hielp ik met huiswerk en later ook met de keuze voor een middelbare school. Ook nodigde ik een aantal niet-werkende moeders van het schoolplein bij mij thuis uit. Het was mij opgevallen dat ze elkaar nooit groetten, terwijl ze nota bene in dezelfde straat of soms zelfs in hetzelfde portiek woonden. We dronken samen koffie of kookten voor elkaar, en ondertussen praatten we over allerlei opvoedkundige onderwerpen. Het bleek dat ze allemaal smachtten naar contact, maar de eerste stap niet durfden te zetten.

Sociaal isolement
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik vind dat we er als wijkgenoten voor elkaar moeten zijn. Als ik iemand in nood zie, dan móet ik in actie komen. En mensen die hulp nodig hebben weten mij feilloos te vinden. In Oost wonen veel vrouwen die in een sociaal isolement zitten. Vaak hebben ze te maken met armoede of huiselijk geweld. Sommigen hebben pas na jaren de moed om iemand in vertrouwen te nemen. Ik bied ze een luisterend oor en een schouder om op uit te huilen. Nadat ze hun hart hebben gelucht, zetten we alles rustig op een rijtje: we kunnen wat er is gebeurd niet terugdraaien, maar wat kunnen we doen om de omstandigheden te verbeteren? We beginnen met een telefoontje naar een advocaat, een dokter, de sociale dienst of andere instantie. Als de taal een probleem is, ga ik mee naar een afspraak en leg ik na afloop nog een keer uit wat er is besproken.

Talenten benutten
Wat minstens zo belangrijk is, is dat je iemand die in de problemen zit blijft aanspreken op zijn of haar ‘gezonde’ zelf. Hoe ellendig je situatie ook is, je schiet er niets mee op als je jezelf als slachtoffer blijft zien. Hoe verdrietig, eenzaam, bang of gekwetst je ook bent, je bent tegelijkertijd nog steeds een mens met unieke talenten. Ik vraag daarom altijd dóór. Wat vind je leuk om te doen? Waar ben je goed in? Houd je van dansen? Kom dansles geven in het wijkhuis. Vind je het leuk om te koken? Laat anderen van jouw recepten proeven en genieten. Als mensen hun talenten benutten en daarin worden erkend, bloeien ze vaak al een heel eind op. En omdat het beheersen van de taal een belangrijk voorwaarde is om jezelf te redden, geef ik Nederlandse les.

Er zijn allerlei instanties die mensen kunnen helpen. Maar we kunnen een heleboel ook zelf. Vraag eens hoe het ermee gaat, breng een bordje eten langs en geef weg wat je kunt missen. Nodig een buurman of -vrouw eens uit voor een kopje koffie in het wijkhuis of bij de buurtpost. Een kleine moeite, een groot verschil.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een sociaal en zorgzaam Oost.

OostPactDoor-ambassadeur wijkagent Kees Koopmans

André Geldhof

Bewoner

Ik ben geboren en getogen in Oostende in West-Vlaanderen. Mijn werk, onder andere in de dak- en thuislozenopvang en de verslavingszorg, bracht me naar Nederland. Na wat omzwervingen kwam ik terecht in Schiedam-Oost, waar ik aan de slag ging als vrijwilliger bij kinderactiviteiten. Kinderen zijn ontzettend leuk om mee te werken. Ze zijn spontaan, recht door zee en hebben het hart op de tong. Daar houd ik van. Diezelfde eigenschappen zie ik bij veel bewoners van Oost. Oosterlingen zijn niet altijd even makkelijk, maar je weet wel wat je aan ze hebt. Ik voelde me al snel thuis in de wijk en woon er inmiddels alweer dertien jaar met veel plezier.

Een betere wijk begint bij jezelf
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik me met hart en ziel inzet voor verbinding en verdraagzaamheid in mijn wijk. Oost is een mix van oude en nieuwe bewoners, en uiteraard kan dat wel eens botsen. Ik houd wel van een uitdaging en vind het leuk om te moeten improviseren om die verschillen te overbruggen. Een straatfeest of het samen opfleuren van een pleintje kan het contact tussen buren enorm versterken. Je leert elkaar op een andere manier kennen. De gemeente geeft bewoners alle ruimte voor eigen initiatieven en stelt hiervoor wijkbudget beschikbaar. Maar het is aan de bewoners zélf om in actie te komen. Een betere wijk begint echt bij jezelf. Dus stop met klagen, bepaal een gezamenlijk doel en ga ervoor. Ik stel graag mijn ervaring en netwerk ter beschikking om bewoners op weg te helpen. Zo is het straatteam in de Van Marumstraat onlangs weer nieuw leven ingeblazen, wat heeft geleid tot een supergezellig straatfeest.

Nieuwe plannen
Naast buren zie ik nog veel andere doelgroepen in Oost die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Voor jongeren is er nog te weinig te doen. Het is niet aan professionals of volwassenen om daar allerlei activiteiten voor te gaan bedenken. Dat kunnen de jongeren prima zelf. We kunnen ze wel helpen om die activiteiten, op hun eigen manier, te organiseren. Ook heb ik plannen voor het verbeteren van de ondersteuning van jonge mantelzorgers. Er zijn aardig wat tieners in de wijk die voor een zieke ouder zorgen. Ze zijn zelf echter nog kind, en moeten op die leeftijd ook af en toe eens na school met vrienden blijven rondhangen of een avondje onbezorgd naar de film. Ik wil graag kijken hoe we ze niet alleen incidenteel, maar ook structureel kunnen ontzorgen.

Stapje voor stapje
Waar ik echt een hekel aan heb, is onverdraagzaamheid. Je maakt de wereld zo veel mooier als je deze vanuit vertrouwen tegemoet treedt en een ander wat gunt en in zijn waarde laat. Laten we vooral kijken naar wat er wél goed gaat in de wijk en dát versterken. Er wonen zoveel mensen in Oost die best weten hoe het beter kan. Als die allemaal iets voor de wijk doen, dan komen we er wel. Daarbij maakt het helemaal niet uit of je iets groots of iets kleins doet. Alles is even waardevol.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een verdraagzaam Oost.

OostPactDoor-ambassadeur wijkagent Kees Koopmans

Jeanne Smits en Joke Vooijs

Bewoners

We zijn allebei geboren en getogen in Rotterdam. Als gevolg van de woningnood die daar in de jaren zestig van de vorige eeuw heerste, zijn we ongeveer tegelijkertijd naar Schiedam-Oost verhuisd. Hier konden we via de werkgevers van onze echtgenoten nog aan een betaalbare woning komen. Na bijna vijftig jaar mogen we wel zeggen dat Oost ons thuis is. Onze kinderen en kleinkinderen wonen ook bijna allemaal in de wijk.

Het was indertijd best even omschakelen van het stadse leven naar het wat meer ‘dorpse’ karakter van Oost. De sociale controle was hier sterker en buren hielden elkaar scherper in de gaten. Dat was aan de ene kant een beetje beklemmend, maar het had zeker ook een positieve kant: je lette op elkaars kinderen als ze buiten speelden, en als je een alleenstaande buurman of -vrouw al een tijdje niet had gezien, dan ging je even polshoogte nemen om te zien of alles nog wel in orde was.


Aandacht is het beste medicijn tegen eenzaamheid
Vandaag de dag zijn mensen veel minder op elkaar, en meer op zichzelf gericht. Dat hoort nu eenmaal bij de moderne tijd. Wij zijn echter nog van de oude stempel, en gaan regelmatig even bij mensen buurten om te kijken of we iets kunnen betekenen. Zeker nu ouderen steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen, is het fijn dat buren en wijkgenoten naar hen omzien. Aandacht is het beste medicijn tegen eenzaamheid. Wij maken allebei van nature makkelijk contact en houden er niet van om stil te zitten. Dus na ons werkzame leven – Joke had met haar man een stomerij en Jeanne werkte als directiesecretaresse en in de thuiszorg – zijn we niet achter de geraniums gaan zitten. We mogen dan inmiddels wel rond de zeventig zijn, we hebben energie genoeg om ons op allerlei manieren voor de wijk in te zetten. Zo organiseren we elke zomer activiteiten voor thuisblijvers tijdens de vakantieterrassen en doen we onafhankelijk van elkaar van alles in en om het wijkhuis.

Eetcafé Tante Sjaan
Waar we samen écht onze ziel en zaligheid in steken, is Eetcafé Tante Sjaan. Daar zijn we drie jaar geleden in het wijkhuis mee gestart. Eens per maand verzorgen we een gezellig samenzijn voor ouderen. Ze kunnen er nieuwe contacten opdoen, een kaartje leggen en genieten van een oerhollandse maaltijd. De meesten komen uit Oost, maar er schuiven ook regelmatig Gorzenezen en Nieuwlanders aan. Wie wil, kan een handje helpen met de voorbereidingen of het dekken van de tafels.
Per keer ontvangen we ongeveer dertig gasten. De oudste is al dik in de negentig! Er is een vast clubje ontstaan maar er komen ook wel eens buren of kennissen mee als introducé. De drempel om in je eentje naar het eetcafé te komen kan best hoog zijn, dat begrijpen we heel goed. Daarom nodigen we mensen ook persoonlijk uit en gaan we ze desnoods thuis ophalen. Een meneer van wie we weten dat zijn geheugen hem wel eens in de steek laat, herinneren we er de dag van tevoren nog even aan. Dan gaan we even langs of bellen we op. Die persoonlijke aandacht en belangstelling wordt gewaardeerd en we merken dat mensen echt naar het samenzijn uitkijken. Het is altijd gezellig en het is geweldig om te zien hoe men ervan geniet. Als we staan te koken en we zien een tafel vol blije gezichten, dan zijn we volmaakt tevreden.

Wij zijn ambassadeurs van Oost Pact Door en wij gaan voor een wijk waar mensen naar elkaar omzien.

OostPactDoor-ambassadeur wijkagent Kees Koopmans

Kees Koopmans

Wijkagent

Ik werk al ruim 17 jaar bij de Schiedamse politie, waarvan de laatste jaren als wijkagent. Eerst in centrum en sinds begin 2019 in Oost. De wijk is al langere tijd hekkensluiter in de Schiedamse veiligheidsmonitor. Wat wordt verstaan onder ‘veiligheid’, is deels bepaald door harde cijfers en deels door hoe veilig of onveilig mensen zich voelen. En die twee gaan niet altijd hand in hand. Ik ga voor een wijk die niet alleen op papier, maar ook in de beleving van de bewoners veiliger is.

Veel wijkbewoners ergeren zich aan de zichtbare verloedering op straat. Een aantal medebewoners en passanten gedraagt zich alsof voor hen de regels niet gelden. Mijn eerste prioriteit is om dat gedrag aan te pakken. De focus ligt hierbij onder meer op foutparkeren, dealen en het overtreden van het alcoholverbod. Er worden bekeuringen uitgeschreven, en zo nodig worden de overtreders aangehouden. Een ander zeer belangrijk aandachtspunt is de aanpak van overbewoning. Samen met de gemeente wordt hierop zeer intensief ingezet.

Binnen en buiten
Ik streef ernaar om tijdens mijn werk zo veel mogelijk op straat te zijn. Om plekken waar overlast is te inspecteren of om in gesprek te gaan met bewoners die een probleem hebben gemeld. Daarnaast houden we als politie regelmatig straatacties als preventief fouilleren of, samen met de Belastingdienst en de gemeente, controles op verdachte voertuigen. Uiteraard is er ook bureauwerk, zoals het doorzetten van meldingen naar collega’s of het WijkOndersteuningsTeam en het beantwoorden van vragen van bijvoorbeeld de opsporing of de reclassering. En regelmatig moet ik van het ene op het andere moment alles laten vallen omdat er een melding binnenkomt van een ongeval, inbraak of reanimatie. Daarom kan het soms even duren voordat andere vragen of meldingen worden opgepakt.

Zichtbaar in de wijk en online
Als wijkagent ben ik het gezicht van de politie en het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Ik vind het belangrijk dat ze mij weten te vinden als er iets is of als ze zich ergens zorgen over maken. Maar ook dat ze weten wat de politie met signalen uit de wijk doet en hoe wij ons inspannen om de wijk veiliger te maken. Daarom geef ik regelmatig tekst en uitleg via sociale media. In mijn berichten geef ik ook preventietips, of vraag ik juist tips van bewoners bij het oplossen van een zaak.

Alerte bewoners zijn onmisbaar
Uiteraard lees ik op diezelfde sociale media ook weleens dat mensen denken dat het geen zin heeft om misstanden of verdachte situaties te melden, omdat ‘er toch niets mee wordt gedaan’. Dat vind ik jammer. De politie heeft alerte bewoners hard nodig om haar werk goed te kunnen doen. Neem bijvoorbeeld fietsendiefstal. Het klopt dat we niet actief op zoek gaan naar elke gestolen fiets. Maar alle aangiften bij elkaar vertellen ons wél waar en op welke manier de meeste fietsen worden gestolen. Vervolgens kunnen we daar gericht actie op ondernemen, bijvoorbeeld het inzetten van een lokfiets. Bovendien moeten we een fietsendief die op een gestolen fiets rijdt laten gaan als we niet aan de hand van een aangifte kunnen aantonen dat de fiets als gestolen staat geregistreerd. Melden blijft dus belangrijk! Dat kan het best telefonisch via 0900-8844 of, in het geval van een levensbedreigende of ernstige situatie, via 112.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een veilig Oost.

OostPactDoor ambassadeur Feike Knits

Feike Knits

Beweegcoach

Ik ben sinds kort beweegcoach in de wijken Oost en Noordrand. Vanuit het programma Lekker Bezig Schiedam werk ik aan een beweeg- en sportaanbod dat aansluit bij de behoeften van bewoners. Wij kunnen zelf nieuwe activiteiten opzetten, maar het liefst geven wij aanzet de aanzet en ondersteunen wij de huidige aanbieders of wijkbewoners om het verder op te pakken. Activiteiten die niet vóór maar dóór de wijk worden bedacht, zijn namelijk vaak succesvoller.

Sport neemt een belangrijke plek in mijn leven in. Ik heb veel verschillende sporten gedaan, waarvan een paar op hoog niveau. Het is een fijne manier om te ontspannen, het kan een uitlaatklep zijn en het is ook goed voor je lichaam en geest.

Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen in Oost te laten bewegen. Dit doe ik door samen met de sportverenigingen en de wijkschoolvereniging te werken. Maar het allerbelangrijkste is om de bewoners van Oost hierbij te betrekken.

Een gezonde geest in een gezond lichaam
Een actieve levensstijl zorgt niet alleen voor een gezonder lichaam, maar ook dat je mentaal lekkerder in je vel zit. Ook een rijk sociaal leven draagt bij aan je geestelijke welzijn. Sporten is bewegen én ontmoeten. Je hoeft niet dezelfde taal te spreken om gezellig een potje basketbal te spelen of samen een stukje te wandelen.
In Oost is al een behoorlijk groot sport -en beweegaanbod. De wijkschoolvereniging is erg actief en laat basisschoolleerlingen na schooltijd kennismaken met verschillende sporten. Ook in de sportzalen aan de Kepplerstraat en de Fahrenheitstraat is vaak iets te doen.

Faciliteiten beter benutten
Veel plekken in Oost lenen zich uitstekend voor samen sporten. Op de onlangs geopende Krajicek Playground, oftewel Het Schieveldje, kunnen kinderen regelmatig onder begeleiding van sportcoaches een balletje trappen. Op Het Stoompie is het altijd druk, maar van bijvoorbeeld de prachtige 'beweegtuin' - een initiatief van buurtbewoners van een paar jaar gelegen - zou veel vaker gebruik gemaakt kunnen worden. De toestellen zijn prima geschikt voor senioren en mensen die fit willen blijven maar niet al te zwaar willen sporten. Ik zou graag een Oosterling vinden die dit samen met mij wil oppakken.

Oost telt veel plekken waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen sporten en bewegen. Op de Krajicek Playground, oftewel Het Schieveldje, kunnen kinderen regelmatig onder begeleiding van sportcoaches sporten en bewegen. Spelen kan op Het Stoompje en in de natuurspeeltuin van Basisschool Kaleidoscoop, en verschillende organisaties in de wijk bieden activiteiten voor tieners en jongeren aan. Volwassenen en senioren die niet al te zwaar willen sporten maar toch actief willen blijven, kunnen terecht in de 'beweegtuin' op het Archimedesplein. Hier wordt jammer genoeg nog weinig gebruik van gemaakt. 

Sport voor iedereen
Mensen met een smalle beurs denken vaak ten onrechte dat zij zich sport niet kunnen veroorloven. Maar er is vaak verrassend veel mogelijk. Via de wijkschoolvereniging kunnen kinderen voor een sterk gereduceerd tarief lid worden van een sportvereniging. Bovendien kan bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur subsidie worden aangevraagd voor lidmaatschap van een sportvereniging of voor zwemlessen. Een aanvraag hiervoor moet worden gedaan via een erkend bemiddelaar. Hier kan ik bij helpen, maar ook één van mijn collega’s van Lekker Bezig Schiedam.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een gezond, vitaal en sociaal Oost.

OostPactDoor ambassadeur SiegfriedKoning

Siegfried Koning

Bewoner

Ik woon als vanaf mijn vijfde in Oost en ken de wijk op mijn duimpje. Omdat ik er ben opgegroeid maar ook omdat ik mij al jarenlang op verschillende manieren voor de wijk inzet. Zo loop ik met mijn maatje Aad Hoogstad regelmatig een rondje om problemen in de buitenruimte te signaleren en door te spelen aan Toezicht en Handhaving.
Nederland verandert en dat zie je ook terug in je directe omgeving. Oost is een wijk met veel doorstromers. De verkeersdruk en de criminaliteit zijn toegenomen en mensen zijn veel meer op zichzelf gericht. Vroeger was de sociale controle groot, vond iedereen het normaal om zijn eigen stoepje schoon te vegen en had men ontzag voor meneer agent. Vandaag de dag schuiven veel mensen de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving van zich af en trekken ze zich weinig aan van wetten en fatsoensregels.

Handen uit de mouwen
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik van Oost houd en vind dat wij met z’n allen moeten zorgen voor een schone, veilige en fijne wijk. Je kunt op een verjaardagsfeestje of op Facebook gaan zitten roepen wat er allemaal beter kan, maar je kunt ook zélf je handen uit de mouwen steken. Kun je iets zelf of met je buren oplossen of verbeteren, doe dat dan. Zo niet, ga dan in gesprek met de instanties die erover gaan. Je kunt invloed uitoefenen op het gemeentelijke beleid door mee te praten tijdens het wijkoverleg, bewonersavonden te bezoeken of je aan te melden voor een klankbordgroep. Zo ben ik al vanaf het begin betrokken bij grote projecten als de herinrichting van het Stationsplein en de drie lanen. Dat vraagt om een lange adem, want zulke projecten kosten jaren en de ambtelijke molen draait soms erg traag. Maar de gemeente heeft écht naar de wensen van de bewoners geluisterd en het resultaat mag er zijn.

In de lift
De afgelopen tijd zit Oost aardig in de lift. De nieuwbouw in de Wetenschappersbuurt is echt een verbetering en de Boerhaavelaan is prachtig geworden. Hopelijk geldt dat ook straks voor de Lorentzlaan en de Professor Kamerlingh Onneslaan. Binnen Oost Pact Door zie ik steeds meer mensen die mijn liefde voor de wijk delen en die zich net als ik inzetten om Oost beter en schoner op de kaart te zetten. Ik zie ook steeds meer ambtenaren die de taal van de wijk spreken en openstaan voor samenwerking met bewoners. Het is goed dat ze uit hun ‘witte toren’ in de wijk komen om het effect van hun beleid te zien, en dat ze gebruik gaan maken van de talenten van bewoners. Er wonen zat mensen in Oost die met hun kennis en ervaring een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan plannen en projecten. Die moeten nóg meer gezien en gehoord worden. En als de gemeente dan ook doet wat ze belooft, heb ik er vertrouwen in dat we er een topwijk van kunnen maken.

Ongezouten mening
Toen ik eind 2017 het Oost Pact Door-speldje kreeg, was ik vereerd maar ook een beetje bezorgd. Ik vroeg me af of ik nog wel mijn ongezouten mening kon geven en of Oost Pact Door niet een beetje een goednieuwsshow zou worden. Inmiddels zie ik dat het juist wordt gewaardeerd dat ik de problemen benoem, omdat ik het daar niet bij laat maar vervolgens óók mee op zoek ga naar een oplossing. Dat daarbij wel eens harde woorden vallen, zijn ze inmiddels wel van me gewend.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een schoon, heel en veilig Oost.

OostPactDoor ambassadeur SerapOnal

Serap Önal

Sociaal werker, DOCK 

Ik ben als sociaal werker verbonden aan DOCK Oost. De afgelopen jaren heb ik me voornamelijk gericht op de EU-migranten in de wijk. Veel van hen werken en wonen hier slechts tijdelijk, maar er zijn er steeds meer die besluiten om hier te blijven en behoefte hebben aan hulp bij het zoek naar taalonderwijs, vaste woonruimte of een geschikte school voor hun kinderen. Ik kan voor hen als tolk optreden of ze in contact brengen met mensen die ze verder op weg kunnen helpen. Dat kunnen professionals van instanties zijn maar ook landgenoten die hier al geworteld zijn en weten hoe alles werkt. Het streven is dat nieuwe bewoners zo snel mogelijk zichzelf kunnen redden en niet langer dan nodig is afhankelijk van instanties blijven. Daar hebben ze op lange termijn veel meer aan dan dat ik alles voor ze regel en oplos.
Daarnaast ondersteun ik bewoners die een activiteit voor de wijk willen organiseren. Ik help ze onderzoeken of er animo voor hun idee is en of de activiteit bijdraagt aan het welzijn in de wijk. Als dat zo is, coach ik bij het uitwerken van het idee. Ook hier is het uiteindelijke doel dat de bewoners het vervolgens zelf verder met elkaar oppakken. Dat dat werkt, zie je bijvoorbeeld aan het eetcafé van tante Sjaan, waar vijftigplussers voor een klein bedrag kunnen aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd en een praatje. Dat voorziet echt in een behoefte en wordt volledig door de bewoners draaiende gehouden. 


Van wantrouwen naar vertrouwen
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat de wijk mij aan het hart ligt. Toen ik begin twintig was, woonde ik een paar jaar in de Edisonstraat. Ik vond het er geweldig; overal stonden de voordeuren open, de kinderen speelden op straat en het was ontzettend gezellig. Ondanks dat die saamhorigheid er op bepaalde plekken absoluut nog – of weer – is, zie ik vandaag de dag in Oost vooral veel wantrouwen en onverdraagzaamheid naar nieuwkomers. Veel mensen zijn bang voor het onbekende. Ik begrijp heel goed dat bij een aantal geboren en getogen Oosterlingen de rek eruit is. Er zijn veel nieuwe mensen in de wijk komen wonen en er is een groot beroep gedaan op hun aanpassingsvermogen. Aan de andere kant: stel je eens voor hoe het voelt om, bijvoorbeeld vanwege oorlog of om politieke redenen, huis en haard te moeten verlaten en in een vreemd land opnieuw te moeten beginnen.

In het wijkcentrum zien we regelmatig hoe het ook kan. Oude en nieuwe Oosterlingen die samen koken en eten. Kinderen van alle culturen die samen leren in de huiswerkklas. Bulgaarse en Nigeriaanse vrouwen die na afloop van de Nederlandse taalles toenadering zoeken en – in het Nederlands – een praatje maken over hun kinderen. Ze komen uit totaal verschillende werelden maar zoeken actief naar iets gemeenschappelijks. Voor hun kinderen doen afkomst en grenzen er al helemaal niet toe; ze knutselen en spelen vrolijk samen. Daar kunnen wij als volwassenen nog heel wat van leren.

Theorie en praktijk
Ik zou graag willen dat de beleidsmakers eens wat vaker zouden komen kijken naar hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Door gewoon met de wijkbewoners in gesprek te gaan kom je tot betere oplossingen dan door er alleen maar vanuit de theorie naar te kijken. Beslissingen die bewoners aangaan, moeten niet voor, maar met hen worden genomen. Die omschakeling is lastig, maar wel noodzakelijk. Wat ik ook erg graag zou willen doen, is een theatervoorstelling maken waarin wijkbewoners van alle nationaliteiten hun verhaal kunnen vertellen. Zodat we zien dat we veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat we van elkaar verschillen.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een divers en verdraagzaam Oost.

OostPactDoor ambassadeur TomDeKoning

Tom de Koning

Directeur Basisschool Kaleidoscoop

Ik heb een groot deel van mijn jeugd in Oost doorgebracht. Van mijn elfde tot mijn eenentwintigste woonde ik op de Oostsingel. Voor de liefde verhuisde ik naar Vlaardingen, maar het werk bracht me in 2015 weer terug naar Oost. Als directeur van basisschool Kaleidoscoop – ontstaan uit een fusie tussen de voormalige Sint Jan en Gravin Aleida – leerde ik de wijk vanuit een heel nieuw perspectief kennen.
Toen ik hier kwam werken, was ik direct onder de indruk van nieuwe initiatieven als de wijktuinvrouw en de mobiele buurtpost. Maar bovenal van de vele bewoners die zeiden: ‘Dit is ónze wijk en daar gaan we samen voor knokken.’ Die groep wordt steeds groter en er wordt steeds intensiever samengewerkt, met elkaar en met de gemeente en allerlei instanties. Die ‘samen de schouders eronder’-mentaliteit spreekt mij enorm aan.

Afspiegeling van de wijk
Onze leerlingenpopulatie is een directe afspiegeling van de wijk. Verandert de wijk van samenstelling, dan zie je dat terug in de klas. Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik alle kinderen van Oost de beste kansen wil bieden op een krachtige toekomst in deze kleurrijke wijk. Het motto van onze school is niet voor niets ‘Kleurrijk, Krachtig en Kansrijk’. We hechten sterk aan een sociale, veilige, gezellige en saamhorige sfeer, waarbinnen ieder kind zijn of haar talent kan ontdekken en ontwikkelen. En we geven de leerlingen, en indirect ook hun ouders, mee hoe ze dat wat ze op school doen en leren óók daarbuiten kunnen toepassen.

Samenwerking voor de beste kansen
Alle inspanningen ten spijt, zijn er helaas nog veel mensen die buiten beeld blijven. Ik zou graag zien dat ook zij zich in Oost thuis kunnen voelen. Als school lukt het ons niet altijd om alle ouders betrokken te krijgen en om écht contact met ze te maken. Dat is jammer, want de beste kansen voor kinderen ontstaan juist als ze opgroeien in een sterk sociaal netwerk waarin school, ouders en de wijk samen optrekken. Daarom werken de drie basisscholen in Oost – Kaleidoscoop, De Singel en De Peperklip – steeds nauwer samen. We doen aan gezamenlijke deskundigheidsbevordering en als een kind op een van de scholen vastloopt, kijken we of de andere twee de benodigde expertise in huis hebben om de school of het kind verder te helpen.

Brede School Academie
De komst van de Brede School Academie op Singel 24 heeft de wijk het afgelopen jaar een enorme impuls gegeven. De leerlingen die via dit naschoolse programma verder werken aan hun taalontwikkeling en algemene kennis nemen het geleerde weer mee terug in de reguliere klas. Daar profiteren hun klasgenoten weer van. En inmiddels is op hetzelfde adres als de BSA een dependance van de bibliotheek geopend. De gemeente heeft hiermee een helder en héél belangrijk signaal afgegeven: wij investeren in talentontwikkeling voor alle kinderen in Oost. Daar sluit ik mij volledig bij aan.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een kleurrijke, krachtige en kansrijke wijk!

OostPactDoor ambassadeur PaulaVanOeveren

Paula van Oeveren

Opbouwwerker bij het WOT

Ik werk inmiddels ruim acht jaar als opbouwwerker in Oost, waarvan sinds 2015 binnen het Wijkondersteuningsteam (WOT). Binnen het WOT werken hulpverleners met verschillende specialisaties. Zij leveren zorg aan bewoners die kampen met bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of schulden. Als opbouwwerker vorm ik de schakel tussen zorg en welzijn. Mijn rol is om verder te kijken dan het probleem. Wat kan iemand (nog) wél zelf, waar is hij of zij goed in en hoe kunnen wij helpen om dat talent te ontwikkelen? Ook kijk ik hoe vragen en behoeften van individuele bewoners kunnen worden vertaald naar een aanbod dat voor de hele wijk zinvol is.

Kwetsbaar en krachtig
Dat Oost een kwetsbare wijk is, is duidelijk. Er wonen mensen die kampen met eenzaamheid, armoede, slechte woonomstandigheden of een zwakke gezondheid. Tegelijkertijd is ook heel veel kracht in de wijk. En die zit vaak in diezelfde mensen! Het WOT helpt hen die kracht te (her)vinden. Dat kan in een individueel gesprek maar ook door wijkbewoners met een vergelijkbare problematiek of interesse bij elkaar te brengen en zichzelf én elkaar te laten helpen. Een mooi voorbeeld daarvan is de groep ‘Lift je leven’, waarin bewoners elkaar tips en feedback geven over onder meer gezond leven en budgetteren. Of de Familiemiddagen, waar jonge kinderen samen spelen terwijl de ouders ervaringen uitwisselen en opvoedtips delen. Uiteraard zijn daarbij professionals aanwezig, maar nadrukkelijk in een ondersteunende rol.

Nieuwe netwerken
Wat begint als een door ons georganiseerde activiteit kan uitmonden in nieuwe, zelfstandige netwerkjes. In het Huis van de Wijk komen mensen uit alle windstreken samen. Ze hebben vaak gemeen dat ze hun familie in hun vaderland hebben moeten achterlaten. Hier vinden ze steun bij elkaar en ontstaat er als het ware een nieuwe familie. Sommigen bloeien hiervan zo op dat ze zich vervolgens actief voor de wijk gaan inzetten. Dat zijn échte Oosterlingen geworden.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik mij sterk maak voor samenwerking tussen bewoners en professionals. Onze taak is niet om problemen van bewoners op te lossen, maar om ze te ondersteunen om zichzelf te helpen. Dan kunnen mensen écht verder. Dat geeft beide partijen uiteindelijk veel meer voldoening. Die ontwikkeling wordt steeds zichtbaarder in Oost.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor talentontwikkeling in Oost.

OostPactDoor ambassadeur NicoleCup

Nicole Cup

Procesmanager Afval en Reiniging, Gemeente Schiedam

Ik werk al een kleine 10 jaar als procesmanager Afval en Reiniging voor de gemeente Schiedam. Mijn werkzaamheden zijn heel divers maar allemaal gericht op een schone en duurzame stad. Als Schiedammers hun afval netjes en gescheiden aanleveren, kan het worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Dat is goedkoper dan verbranden en bovenal veel beter voor het milieu.

De ervaring van bewoners
Het realiseren van een schone en duurzame stad is en blijft een flinke uitdaging. Zeker in wijken als Oost, waar niet alle bewoners de afvalregels kennen of zich geroepen voelen deze na te leven. Oost produceert een bovengemiddelde hoeveelheid zwerfafval en grofvuil, en met zo’n hoge snelheid dat het voor Irado soms nauwelijks is bij te benen. Dat is voor iedereen die zich wél aan de regels houdt af en toe behoorlijk ontmoedigend.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik ervan overtuigd ben dat de beste oplossingen en ideeën op tafel komen als álle betrokkenen aanschuiven: de gemeente, Irado, Toezicht en Handhaving, lokale ondernemers en bovenal de bewoners. Zij zijn ervaringsdeskundig en komen vaak met creatieve en onconventionele suggesties.

Ruimte voor experimenten
Ik sta open voor experimenten als die met de containertuintjes, de mobiele grofvuilinzameling en de Broodtrommel van Oost. Hoe groter de betrokkenheid van de bewoners – bij de plannen maar vooral ook bij de uitvoering -, hoe groter de kans van slagen. We zijn samen eigenaar van het probleem, maar óók van de oplossing. Het is geweldig om te zien wat deze experimenten doen voor de bewustwording rondom afval en afvalscheiding.

Wat nodig is om Schiedam schoon en duurzaam te krijgen, kan per wijk of per straat verschillen. Ik kom daarom graag langs om met groepjes bewoners van gedachten te wisselen. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 14010 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een schoon en duurzaam Oost!

OostPactDoor ambassadeur EdwardSparreboom

Edward Sparreboom

Sociaal beheerder bij DOCK Oost

In mijn jeugd was ik kind aan huis in Oost. Het was een typische volkswijk: levendig, saamhorig en op elke straathoek een winkeltje. Toen ik een jaar of zeven geleden voor DOCK kwam werken, zag ik daar weinig meer van terug. Natuurlijk: tijden veranderen, mensen zijn veel meer op zichzelf gericht en de kleine middenstand heeft het zwaar omdat we tegenwoordig allemaal bij de supermarkt of online winkelen. Maar als je de gevolgen van die ontwikkelingen ziet op een plek die je goed hebt gekend, schrik je er best wel van. Gelukkig zijn er ook straten en buurtjes waar het meeste nog bij het oude is. En gelukkig zijn er vele organisaties en bewoners die zich dagelijks inzetten voor een sociale, leefbare wijk.

De kracht van wij samen
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ‘samen’ het sleutelwoord is om dat doel te bereiken. Als sociaal beheerder spreek ik dagelijks vele Oosterlingen. Mensen die hier al jaren wonen én mensen die hier onlangs zijn neergestreken, de taal willen leren en voor hun kinderen een mooie toekomst in Nederland wensen. Voor al deze mensen is er plek in het Huis van de Wijk. Het motto van DOCK is ‘de kracht van wij samen’. Wij nemen niets uit handen maar helpen mensen zichzelf én elkaar te helpen. En waar nodig werken we samen met andere organisaties in de wijk. Om mensen naar te verwijzen maar ook om samen naar buiten te treden. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe wijkportaal, waarop alle organisaties en activiteiten in Oost bij elkaar zijn gebracht.

‘Wij samen’, dat zijn niet alleen de bewoners en de organisaties. De scholen investeren steeds meer in ouderbetrokkenheid en in hun positie in de wijk. De gemeente op haar beurt investeert fors in bewonersinitiatieven, maar ook in de fysieke omgeving. De lanen liggen er weer mooi bij en met de nieuwbouw in de Wetenschappersbuurt worden nieuwe bewoners naar de wijk gehaald. Van mij mag Oost wel nóg diverser. Het zou mooi zijn als er meer woonruimte voor jongeren wordt gecreëerd, bijvoorbeeld voor studenten. Jongeren brengen reuring, zijn vindingrijk en kunnen helpen om de wijk verder te ontwikkelen.

Huis van de Wijk
Daarnaast wil ik de sociale functie van het Huis van de Wijk verder versterken. Het is een laagdrempelige, centrale ontmoetingsplek voor alle bewoners van Oost. Iedereen kan binnenlopen voor een kop koffie of een activiteit, maar er kan nog veel meer. Zo faciliteren we sinds kort het project Buurtcirkel van welzijnspartner Pameijer. Buurtcirkel is een groep mensen die wekelijks samen kookt en eet. Zij mogen kosteloos gebruik maken van onze keuken en als tegenprestatie kunnen enkele wijkbewoners aanschuiven voor een gratis maaltijd. En zo keren we toch weer een beetje terug naar dat ouderwetse gevoel van saamhorigheid!

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor samenwerking in Oost.

OostPactDoor ambassadeur FredFukkink

Fred Fukkink

Huismeester bij Woonplus

Als huismeester bij Woonplus is mijn primaire taak te zorgen dat onze huurders prettig wonen en dat alles in en om de woning functioneert. Andersom verwachten wij van onze huurders dat zij op hun beurt het portiek netjes houden, hun afval op de juiste manier aanbieden en rekening houden met hun buren. En als ze dit niet doen, spreek ik ze daarop aan.

De herstructurering van de Wetenschappersbuurt heeft een grote impact op de wijk. De bewoners van de huizen die worden gesloopt, verhuizen in fasen naar vervangende woningen en langzaam maar zeker worden de blokken en straten steeds leger. Juist dan is aandacht voor de buitenruimte en de veiligheid belangrijk. Daarom schuift de wijktoezichthouder van de gemeente regelmatig aan bij mijn bewonersspreekuur.

Verantwoordelijkheid stopt niet bij de voordeur
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik vind dat de verantwoordelijkheid van bewoners niet stopt bij de voordeur. Wonen doe je niet alleen in een huis, maar óók in een wijk. Als je wilt dat je wijk schoner, gezelliger of mooier wordt, dan moet je daar zelf iets voor doen. Ligt er grofvuil op straat? Is een lantaarnpaal kapot? Ga dan niet op sociale media je beklag doen, maar bel de gemeente of doe een melding via de Buiten Beter-app. Veroorzaken je buren overlast? Spreek ze erop aan, licht de huisbaas in of bel Toezicht en Handhaving.

Ook mensen die in Oost werken dragen verantwoordelijkheid voor de wijk. Ik woon zelf niet in Oost maar als ik vanuit mijn kantoor een vuilniszak naast de container zie staan, loop ik naar buiten en gooi ik ‘m erin. Dat hóef ik helemaal niet te doen, maar ik doe het omdat ik dat normaal vind. En als ik zie dat onze huurders ergens hulp bij nodig hebben, dan verwijs ik ze naar de mobiele buurtpost of naar het Huis van de Wijk Oost. Soms moet je even over de grenzen van je functie heen kijken en gewoon doen wat nodig is. Zo trof ik laatst een oudere dame die vanwege de herstructurering naar een nieuwe woning ging verhuizen en moeite had om haar tuintje achter te laten. Eén telefoontje later stond het Boodschappenmaatje van de buurtpost voor de deur en werden haar meest dierbare planten naar het nieuwe adres gereden. Voor ons een kleine moeite, voor de dame in kwestie een groot gebaar. Zo simpel kan het zijn.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een wijk waar het fijn wonen is.

OostPactDoor ambassadeur JettaHulshoff

Jetta Hulshoff

Leerkracht bij OBS De Peperklip

Ik woon in Schiedam en ben al ruim twintig jaar leerkracht op De Peperklip, een van de drie basisscholen in Oost. Het merendeel van onze leerlingen woont in de wijk. Als zogenoemde Eco-School brengen wij kinderen niet alleen binnen de schoolmuren milieubewustzijn bij maar gaan we ook naar buiten om, samen met de buurt, een schone en groene leefomgeving te creëren. Bijvoorbeeld door bewoners te helpen ‘opschonen’ en door het groen rondom de school te onderhouden. In een van onze tuintjes staat sinds kort een bijenhotel, dat de kinderen zelf bij de Buurtwerkplaats hebben ontworpen en gemaakt. Ook hebben wij twee Broodtrommels van Oost staan: containers waarin oud brood wordt verzameld dat vervolgens tot biogas wordt gerecycled. Op deze manier worden begrippen als ‘duurzaamheid’ en ‘een schone omgeving’ stukje bij beetje iets vanzelfsprekends. Voor onze leerlingen maar ook voor hun ouders.

Krachtig netwerk
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik geloof in een krachtig sociaal netwerk waarop iedereen een beroep kan doen maar ook waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen. Zo verhuisde de wekelijkse buurthap van Stichting de Buren van Oost tijdelijk naar ons schoolgebouw toen het te koud werd om buiten te eten. Andersom wijzen wij leerlingen op de verschillende (jeugd)activiteiten die bij de mobiele buurtpost plaatsvinden. Door lijntjes kort te houden, kunnen we kansen benutten die zich anders misschien niet voordoen omdat we er niet van op de hoogte zijn. Daarom hecht ik veel waarde aan goede samenwerking met en in de buurt, zodat we elkaar waar nodig kunnen ondersteunen en versterken.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een fijne toekomst voor de kinderen van Oost!

OostPactDoor ambassadeur Astrid Ratelband

Astrid Ratelband

Bewoner, vrijwilliger en lid Buurtpreventie

Ik woon al 14 jaar in Oost en de wijk is echt mijn thuis. Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik mensen wil laten zien dat we zélf invloed hebben op onze leefomgeving. Dingen veranderen niet vanzelf en hebben soms tijd nodig om te veranderen. Wat vandaag niet lukt, lukt misschien morgen wél!
Daarom ben ik vrijwilliger bij de mobiele buurtpost, waar we met een heel team bewoners zorgen voor vinding en binding in de wijk door allerlei initiatieven in te zetten, en ben ik lid van Buurtpreventie. Eens per week loop ik samen met mijn maatje Astrid Hoppe-de la Haye door Oost. Ons rondje duurt ongeveer anderhalf uur, in de zomermaanden soms wat langer omdat we dan vaak op straat een praatje met de bewoners maken. We controleren onder meer op zwerfafval en of de hondentoiletten schoon genoeg zijn. Er gaat een preventieve werking vanuit, maar we zijn géén politieagenten. We signaleren en geven wat we zien door aan Toezicht & Handhaving. En we hebben met elkaar een hoop lol.

We kunnen bij Buurtpreventie nog meer mensen gebruiken. Lijkt het jou iets? Dan maken we graag kennis. Mail ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een schoon en veilig Oost.

OostPactDoor ambassadeur DevonDelsman

Devon Delsman

Urban designer en student

Ik ben opgegroeid in Oost en woon hier nog steeds naar tevredenheid. Na een studie Urban Design volg ik nu de opleiding Landscape and Environment Management. Mijn bijzondere interesse gaat uit naar stedelijke biodiversiteit en manieren om het evenwicht tussen stad en natuur te herstellen. Een groene stad is niet alleen goed voor de mensen die er wonen maar vooral ook voor de dieren- en plantensoorten. Sinds enige tijd maak ik me daarom sterk voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Swammerdamsingel. Dit is een flauw afgegraven oever, waar een diversiteit aan flora soorten zich kunnen ontwikkelen. Deze oever biedt ook schuilgelegenheid aan amfibieën en vogels.

Ruimte voor de natuur
Maar ook met kleinere ingrepen kunnen we de natuur meer ruimte geven in een dichtbebouwd gebied als Oost. Bijvoorbeeld door geveltuintjes aan te leggen of door Operatie Steenbreek, waarmee je tuintegels vervangt door bloemrijke vegetatie en struiken. Maar ook door na te denken over wát we in tuinen, bermen en parken laten groeien. Soms hoeft de mens slechts iets kleins te doen en doet de natuur zelf de rest van het werk. Zo heb ik bij de moestuin naast de Buurtwerkplaats een zogeheten bijenlint aangelegd: bloemrijke bermen die bijen en andere insecten aantrekken. Die zorgen voor de bestuiving van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron voor vele vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën.

Samen Oost groener en duurzamer maken
Maar ik zie nog veel meer kansen voor de natuur in Oost. Er zijn vele huizenblokken - en een enorme megabioscoop! - waarop prima groene sedumdaken kunnen worden aangelegd. Die werken isolerend en kunnen bij hevige regenval veel water opnemen.
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik mijn kennis van stedelijke biodiversiteit graag met de wijk deel. En omdat ik graag met wijkgenoten in contact kom om samen Oost groener en duurzamer te maken. Wil je meer weten of wil je samen met mij een Operatie Steenbreek in Oost op touw zetten? Neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor ruimte voor de natuur in Oost.

OostPactDoor ambassadeur MaryBrokken

Mary Brokken

Bewoner en initiatiefnemer Buren van Oost

Oost is waar ik thuis ben, de plek waar ik woon en werk. Het is in alle opzichten een diverse wijk. Elke straat heeft z´n eigen karakter en soms ligt er een wereld van verschil tussen twee straten die vlakbij elkaar liggen. Er zijn straten met een sterke saamhorigheid, waar alle buren elkaar kennen en voor elkaar klaarstaan. En er zijn straten waar mensen maar kort wonen en zich niet bekommeren om de buurt en om wat wij als de sociale norm zien. Dit alles maakt Oost een wijk met allerlei kleine en grote uitdagingen en problemen maar óók een wijk met allerlei kleine en grote kansen.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik ervan overtuigd ben dat je je als vanzelf verbonden met en verantwoordelijk voor je woon- en leefomgeving voelt als je weet wie je buren zijn en wat er in jouw wijk leeft en speelt. De kracht van Oost Pact Door is dat het wordt gedragen door alle samenwerkingspartners: bewoners, ondernemers, professionals én de gemeente. Als we niet langs elkaar heen werken maar juist met elkaar ‘doorpacten’, bouwen we samen aan een wijk waar mensen en organisaties kunnen floreren.

Buurtzorg in Oost
Inmiddels kent iedereen de mobiele buurtpost wel. Maar ik heb nog meer dromen voor Oost, zoals het opzetten van een ‘buurtzorg’-concept. Het woord zegt het al: zorg voor de buurt, in de buurt. Persoonlijk, dichtbij en overzichtelijk. Géén zorgmarketing, maar zorg vanuit het hart. Weg met de regelcultuur en de administratieve rompslomp, maar gewoon zorg dragen voor elkaar en voor de wijk. Op basis van zelforganisatie en zelfsturing, want: de wijk, dat zijn wij zelf! Wil jij je hier ook graag sterk voor maken? Je kunt me bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor vinding en binding tussen bewoners en organisaties.

OostPactDoor ambassadeur MerelSegers

Merel Segers

Bewoner, duurzaamheidsadviseur en vice-voorzitter Energiek Schiedam

Ik ben twee jaar geleden vanuit Delft naar Schiedam-Oost verhuisd. Als nieuwe bewoner, maar vooral ook vanuit mijn achtergrond als duurzaamheidsadviseur, heb ik mij uiteraard in de wijk verdiept. De gevolgen van klimaatverandering zijn op sommige plekken bij hevige regenbuien zeer goed merkbaar. Mede daarom heb ik – ahum, heeft mijn vriend – alle stoeptegels uit onze tuin gehaald. Groen neemt water op en daarmee wordt tijdens extreme regenval het riool minder belast. Daarnaast ben ik actief binnen energiecoöperatie Energiek Schiedam, waarmee we momenteel helpen onderzoeken of het haalbaar is om zonnepanelen op de voormalige Gravin Aleidaschool te plaatsen.

Samen iets goeds doen voor het milieu
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik zie dat samenwerking allerlei kansen creëert om iets goeds te doen. Het is super dat er zoveel mensen zijn die van Oost een prachtwijk willen maken. Zo kwam ik via Oost Pact Door in contact met Devon Delsman, die mij inspireerde met zijn plannen over natuurvriendelijke oevers, bijenlinten en geveltuinen. Zelf start ik met het houden van klimaatgesprekken in Oost. Samen kijken we in een reeks bijeenkomsten wat we kunnen doen om de gevolgen van klimaatverandering binnen de perken te houden. Hiervoor zoek ik nog deelnemers. Wil je meer weten? Je kunt me bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een klimaatvriendelijk Oost!

OostPactDoor ambassadeur EsterStracke NataschaVisser

Ester Stracke en Natascha Visser

Bewoners en buurtmeisjes van Oost

Wij wonen allebei meer dan 10 jaar met veel plezier in onze wijk. Wij houden van de mogelijkheden die Schiedam-Oost biedt en van de mensen die er wonen. We kennen inmiddels al aardig wat Oosterlingen; vrienden, (directe) buren en ouders van school. Maar Oost telt bijna 12.000 inwoners, dus er zijn er vooral een heleboel die we nog níet kennen. Daar willen we verandering in brengen.

De Buur(t)meisjes van Oost
Onder de naam 'de Buur(t)meisjes van Oost' gaan wij de komende tijd op pad. Zodra we tijd hebben, springen we op de fiets en rijden we de wijk door voor een vrijblijvend praatje met voorbijgangers, mensen die gezellig buiten zitten of aan het klussen zijn. Is er niemand op straat? Dan bellen we aan op een willekeurig adres. We nemen zelf de koffie en koekjes mee! We horen graag wat de bewoners beweegt, wat hun favoriete plek in Oost is en waar ze gelukkig van worden. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus óók positiviteit!

Wij zijn ambassadeurs van Oost Pact Door en wij gaan voor een positiever Oost.

OostPactDoor ambassadeur AstridHoppe

Astrid Hoppe

Bewoner en lid Buurtpreventie

Oost is voor mij 'home, sweet home!' Ik ben hier geboren en getogen. Dus ja, ik heb mijn wijk zien veranderen. Maar met klagen en terug verlangen naar vroeger verander je niets. Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik graag wil dat Oosterlingen weer positiever over hun eigen wijk gaan denken.

Een oogje in het zeil
We willen allemaal graag in een schone, veilige en groene wijk wonen en daar kunnen we ook allemaal zelf een steentje aan bijdragen. Daarom ben ik lid van Buurtpreventie. Samen met mijn maatje Astrid Ratelband loop ik door de wijk om een oogje in het zeil te houden. Zien we kapot straatmeubilair, verkeerd geplaatst afval, groen dat nodig gesnoeid moet worden, dan maken we daar melding van. We werken prettig samen met Toezicht en Handhaving en de lijntjes zijn kort. Vaak maken we ook een praatje met bewoners en helpen we ze me allerlei vragen over de buitenruimte.

Wil jij je ook inzetten voor je wijk? Dan nodig ik je van harte uit om eens te komen kijken of vrijwilligerswerk bij Buurtpreventie iets voor jou is. Je wordt ingewerkt door een ervaren team en kiest zelf je maatje uit. Mail ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een schoon, veilig en groen Oost.

OostPactDoor ambassadeur EdwinMaarleveld

Edwin Maarleveld

Leerkracht bij OBS De Singel

Ik woon in Oost en ben leerkracht op basisschool De Singel. Oost telt drie basisscholen waar in totaal ruim 1250 kinderen onderwijs volgen. Het merendeel daarvan woont ook in de wijk. Als leerkracht ondersteun je kinderen om hun talenten tot bloei te laten komen en om ze veilig en gezond op te groeien. Daarin werk je zoveel mogelijk samen met de ouders. Een kind groeit echter niet alleen op in een gezin en in een klas, maar óók in een wijk. Ik vind het belangrijk te weten hoe de leefomgeving van mijn leerlingen eruit ziet, waar zij buiten schooltijd opgroeien. Wat buiten gebeurt, kan een grote invloed hebben op wat er in de klas speelt.

Kennis en expertise delen
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik geloof in de kracht van samenwerking. In Oost houden vele professionals zich bezig met opvoeding, onderwijs en ontwikkeling: leerkrachten, kinderopvang, DOCK, Minters, logopedisten, huiswerkbegeleiders, sportcoaches enzovoort. Al deze professionals beschikken over kennis en expertise. Van hun vakgebied, maar ook van de wijk. Als we die kennis en expertise met elkaar delen, kunnen we kinderen en hun ouders veel beter ondersteunen. Daarom bouw ik aan een professioneel wijknetwerk van mensen die beroepsmatig met kinderen werken. Door de verbinding te zoeken, van elkaar te leren en goed op elkaar af te stemmen, investeren we in de toekomst van de kinderen van Oost. En daarmee in de wijk.

Ben jij professional en wil je meebouwen aan het wijknetwerk? Mail me dan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor de beste kansen voor de kinderen van Oost.