facebook  twitter  youtube instagram

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor ...

De ambassadeurs van Oost Pact Door - mensen die in Oost wonen en/of werken - inspireren anderen om zich in te spannen voor de wijk. Als ambassadeur bepaal je zelf je doel en de tijd en energie die je hierin wilt investeren.
OostPactDoor ambassadeur EdwardSparreboom

Edward Sparreboom

Sociaal beheerder bij DOCK Oost

In mijn jeugd was ik kind aan huis in Oost. Het was een typische volkswijk: levendig, saamhorig en op elke straathoek een winkeltje. Toen ik een jaar of zeven geleden voor DOCK kwam werken, zag ik daar weinig meer van terug. Natuurlijk: tijden veranderen, mensen zijn veel meer op zichzelf gericht en de kleine middenstand heeft het zwaar omdat we tegenwoordig allemaal bij de supermarkt of online winkelen. Maar als je de gevolgen van die ontwikkelingen ziet op een plek die je goed hebt gekend, schrik je er best wel van. Gelukkig zijn er ook straten en buurtjes waar het meeste nog bij het oude is. En gelukkig zijn er vele organisaties en bewoners die zich dagelijks inzetten voor een sociale, leefbare wijk.

De kracht van wij samen
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ‘samen’ het sleutelwoord is om dat doel te bereiken. Als sociaal beheerder spreek ik dagelijks vele Oosterlingen. Mensen die hier al jaren wonen én mensen die hier onlangs zijn neergestreken, de taal willen leren en voor hun kinderen een mooie toekomst in Nederland wensen. Voor al deze mensen is er plek in het Huis van de Wijk. Het motto van DOCK is ‘de kracht van wij samen’. Wij nemen niets uit handen maar helpen mensen zichzelf én elkaar te helpen. En waar nodig werken we samen met andere organisaties in de wijk. Om mensen naar te verwijzen maar ook om samen naar buiten te treden. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe wijkportaal, waarop alle organisaties en activiteiten in Oost bij elkaar zijn gebracht.

‘Wij samen’, dat zijn niet alleen de bewoners en de organisaties. De scholen investeren steeds meer in ouderbetrokkenheid en in hun positie in de wijk. De gemeente op haar beurt investeert fors in bewonersinitiatieven, maar ook in de fysieke omgeving. De lanen liggen er weer mooi bij en met de nieuwbouw in de Wetenschappersbuurt worden nieuwe bewoners naar de wijk gehaald. Van mij mag Oost wel nóg diverser. Het zou mooi zijn als er meer woonruimte voor jongeren wordt gecreëerd, bijvoorbeeld voor studenten. Jongeren brengen reuring, zijn vindingrijk en kunnen helpen om de wijk verder te ontwikkelen.

Huis van de Wijk
Daarnaast wil ik de sociale functie van het Huis van de Wijk verder versterken. Het is een laagdrempelige, centrale ontmoetingsplek voor alle bewoners van Oost. Iedereen kan binnenlopen voor een kop koffie of een activiteit, maar er kan nog veel meer. Zo faciliteren we sinds kort het project Buurtcirkel van welzijnspartner Pameijer. Buurtcirkel is een groep mensen die wekelijks samen kookt en eet. Zij mogen kosteloos gebruik maken van onze keuken en als tegenprestatie kunnen enkele wijkbewoners aanschuiven voor een gratis maaltijd. En zo keren we toch weer een beetje terug naar dat ouderwetse gevoel van saamhorigheid!

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor samenwerking in Oost.

A3 corona

Bekijk de video's

Loaded JSON is empty