facebook  twitter  youtube instagram

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor ...

De ambassadeurs van Oost Pact Door - mensen die in Oost wonen en/of werken - inspireren anderen om zich in te spannen voor de wijk. Als ambassadeur bepaal je zelf je doel en de tijd en energie die je hierin wilt investeren.
OostPactDoor ambassadeur PaulaVanOeveren

Paula van Oeveren

Opbouwwerker bij het WOT

Ik werk inmiddels ruim acht jaar als opbouwwerker in Oost, waarvan sinds 2015 binnen het Wijkondersteuningsteam (WOT). Binnen het WOT werken hulpverleners met verschillende specialisaties. Zij leveren zorg aan bewoners die kampen met bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of schulden. Als opbouwwerker vorm ik de schakel tussen zorg en welzijn. Mijn rol is om verder te kijken dan het probleem. Wat kan iemand (nog) wél zelf, waar is hij of zij goed in en hoe kunnen wij helpen om dat talent te ontwikkelen? Ook kijk ik hoe vragen en behoeften van individuele bewoners kunnen worden vertaald naar een aanbod dat voor de hele wijk zinvol is.

Kwetsbaar en krachtig
Dat Oost een kwetsbare wijk is, is duidelijk. Er wonen mensen die kampen met eenzaamheid, armoede, slechte woonomstandigheden of een zwakke gezondheid. Tegelijkertijd is ook heel veel kracht in de wijk. En die zit vaak in diezelfde mensen! Het WOT helpt hen die kracht te (her)vinden. Dat kan in een individueel gesprek maar ook door wijkbewoners met een vergelijkbare problematiek of interesse bij elkaar te brengen en zichzelf én elkaar te laten helpen. Een mooi voorbeeld daarvan is de groep ‘Lift je leven’, waarin bewoners elkaar tips en feedback geven over onder meer gezond leven en budgetteren. Of de Familiemiddagen, waar jonge kinderen samen spelen terwijl de ouders ervaringen uitwisselen en opvoedtips delen. Uiteraard zijn daarbij professionals aanwezig, maar nadrukkelijk in een ondersteunende rol.

Nieuwe netwerken
Wat begint als een door ons georganiseerde activiteit kan uitmonden in nieuwe, zelfstandige netwerkjes. In het Huis van de Wijk komen mensen uit alle windstreken samen. Ze hebben vaak gemeen dat ze hun familie in hun vaderland hebben moeten achterlaten. Hier vinden ze steun bij elkaar en ontstaat er als het ware een nieuwe familie. Sommigen bloeien hiervan zo op dat ze zich vervolgens actief voor de wijk gaan inzetten. Dat zijn échte Oosterlingen geworden.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik mij sterk maak voor samenwerking tussen bewoners en professionals. Onze taak is niet om problemen van bewoners op te lossen, maar om ze te ondersteunen om zichzelf te helpen. Dan kunnen mensen écht verder. Dat geeft beide partijen uiteindelijk veel meer voldoening. Die ontwikkeling wordt steeds zichtbaarder in Oost.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor talentontwikkeling in Oost.

A3 corona

Bekijk de video's

Loaded JSON is empty