facebook  twitter  youtube instagram

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor ...

De ambassadeurs van Oost Pact Door - mensen die in Oost wonen en/of werken - inspireren anderen om zich in te spannen voor de wijk. Als ambassadeur bepaal je zelf je doel en de tijd en energie die je hierin wilt investeren.
OostPactDoor ambassadeur SerapOnal

Serap Önal

Sociaal werker, DOCK 

Ik ben als sociaal werker verbonden aan DOCK Oost. De afgelopen jaren heb ik me voornamelijk gericht op de EU-migranten in de wijk. Veel van hen werken en wonen hier slechts tijdelijk, maar er zijn er steeds meer die besluiten om hier te blijven en behoefte hebben aan hulp bij het zoek naar taalonderwijs, vaste woonruimte of een geschikte school voor hun kinderen. Ik kan voor hen als tolk optreden of ze in contact brengen met mensen die ze verder op weg kunnen helpen. Dat kunnen professionals van instanties zijn maar ook landgenoten die hier al geworteld zijn en weten hoe alles werkt. Het streven is dat nieuwe bewoners zo snel mogelijk zichzelf kunnen redden en niet langer dan nodig is afhankelijk van instanties blijven. Daar hebben ze op lange termijn veel meer aan dan dat ik alles voor ze regel en oplos.
Daarnaast ondersteun ik bewoners die een activiteit voor de wijk willen organiseren. Ik help ze onderzoeken of er animo voor hun idee is en of de activiteit bijdraagt aan het welzijn in de wijk. Als dat zo is, coach ik bij het uitwerken van het idee. Ook hier is het uiteindelijke doel dat de bewoners het vervolgens zelf verder met elkaar oppakken. Dat dat werkt, zie je bijvoorbeeld aan het eetcafé van tante Sjaan, waar vijftigplussers voor een klein bedrag kunnen aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd en een praatje. Dat voorziet echt in een behoefte en wordt volledig door de bewoners draaiende gehouden. 


Van wantrouwen naar vertrouwen
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat de wijk mij aan het hart ligt. Toen ik begin twintig was, woonde ik een paar jaar in de Edisonstraat. Ik vond het er geweldig; overal stonden de voordeuren open, de kinderen speelden op straat en het was ontzettend gezellig. Ondanks dat die saamhorigheid er op bepaalde plekken absoluut nog – of weer – is, zie ik vandaag de dag in Oost vooral veel wantrouwen en onverdraagzaamheid naar nieuwkomers. Veel mensen zijn bang voor het onbekende. Ik begrijp heel goed dat bij een aantal geboren en getogen Oosterlingen de rek eruit is. Er zijn veel nieuwe mensen in de wijk komen wonen en er is een groot beroep gedaan op hun aanpassingsvermogen. Aan de andere kant: stel je eens voor hoe het voelt om, bijvoorbeeld vanwege oorlog of om politieke redenen, huis en haard te moeten verlaten en in een vreemd land opnieuw te moeten beginnen.

In het wijkcentrum zien we regelmatig hoe het ook kan. Oude en nieuwe Oosterlingen die samen koken en eten. Kinderen van alle culturen die samen leren in de huiswerkklas. Bulgaarse en Nigeriaanse vrouwen die na afloop van de Nederlandse taalles toenadering zoeken en – in het Nederlands – een praatje maken over hun kinderen. Ze komen uit totaal verschillende werelden maar zoeken actief naar iets gemeenschappelijks. Voor hun kinderen doen afkomst en grenzen er al helemaal niet toe; ze knutselen en spelen vrolijk samen. Daar kunnen wij als volwassenen nog heel wat van leren.

Theorie en praktijk
Ik zou graag willen dat de beleidsmakers eens wat vaker zouden komen kijken naar hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Door gewoon met de wijkbewoners in gesprek te gaan kom je tot betere oplossingen dan door er alleen maar vanuit de theorie naar te kijken. Beslissingen die bewoners aangaan, moeten niet voor, maar met hen worden genomen. Die omschakeling is lastig, maar wel noodzakelijk. Wat ik ook erg graag zou willen doen, is een theatervoorstelling maken waarin wijkbewoners van alle nationaliteiten hun verhaal kunnen vertellen. Zodat we zien dat we veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat we van elkaar verschillen.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een divers en verdraagzaam Oost.

A3 corona

Bekijk de video's

Loaded JSON is empty