facebook  twitter  youtube instagram

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor ...

De ambassadeurs van Oost Pact Door - mensen die in Oost wonen en/of werken - inspireren anderen om zich in te spannen voor de wijk. Als ambassadeur bepaal je zelf je doel en de tijd en energie die je hierin wilt investeren.
OostPactDoor ambassadeur SiegfriedKoning

Siegfried Koning

Bewoner

Ik woon als vanaf mijn vijfde in Oost en ken de wijk op mijn duimpje. Omdat ik er ben opgegroeid maar ook omdat ik mij al jarenlang op verschillende manieren voor de wijk inzet. Zo loop ik met mijn maatje Aad Hoogstad regelmatig een rondje om problemen in de buitenruimte te signaleren en door te spelen aan Toezicht en Handhaving.
Nederland verandert en dat zie je ook terug in je directe omgeving. Oost is een wijk met veel doorstromers. De verkeersdruk en de criminaliteit zijn toegenomen en mensen zijn veel meer op zichzelf gericht. Vroeger was de sociale controle groot, vond iedereen het normaal om zijn eigen stoepje schoon te vegen en had men ontzag voor meneer agent. Vandaag de dag schuiven veel mensen de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving van zich af en trekken ze zich weinig aan van wetten en fatsoensregels.

Handen uit de mouwen
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik van Oost houd en vind dat wij met z’n allen moeten zorgen voor een schone, veilige en fijne wijk. Je kunt op een verjaardagsfeestje of op Facebook gaan zitten roepen wat er allemaal beter kan, maar je kunt ook zélf je handen uit de mouwen steken. Kun je iets zelf of met je buren oplossen of verbeteren, doe dat dan. Zo niet, ga dan in gesprek met de instanties die erover gaan. Je kunt invloed uitoefenen op het gemeentelijke beleid door mee te praten tijdens het wijkoverleg, bewonersavonden te bezoeken of je aan te melden voor een klankbordgroep. Zo ben ik al vanaf het begin betrokken bij grote projecten als de herinrichting van het Stationsplein en de drie lanen. Dat vraagt om een lange adem, want zulke projecten kosten jaren en de ambtelijke molen draait soms erg traag. Maar de gemeente heeft écht naar de wensen van de bewoners geluisterd en het resultaat mag er zijn.

In de lift
De afgelopen tijd zit Oost aardig in de lift. De nieuwbouw in de Wetenschappersbuurt is echt een verbetering en de Boerhaavelaan is prachtig geworden. Hopelijk geldt dat ook straks voor de Lorentzlaan en de Professor Kamerlingh Onneslaan. Binnen Oost Pact Door zie ik steeds meer mensen die mijn liefde voor de wijk delen en die zich net als ik inzetten om Oost beter en schoner op de kaart te zetten. Ik zie ook steeds meer ambtenaren die de taal van de wijk spreken en openstaan voor samenwerking met bewoners. Het is goed dat ze uit hun ‘witte toren’ in de wijk komen om het effect van hun beleid te zien, en dat ze gebruik gaan maken van de talenten van bewoners. Er wonen zat mensen in Oost die met hun kennis en ervaring een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan plannen en projecten. Die moeten nóg meer gezien en gehoord worden. En als de gemeente dan ook doet wat ze belooft, heb ik er vertrouwen in dat we er een topwijk van kunnen maken.

Ongezouten mening
Toen ik eind 2017 het Oost Pact Door-speldje kreeg, was ik vereerd maar ook een beetje bezorgd. Ik vroeg me af of ik nog wel mijn ongezouten mening kon geven en of Oost Pact Door niet een beetje een goednieuwsshow zou worden. Inmiddels zie ik dat het juist wordt gewaardeerd dat ik de problemen benoem, omdat ik het daar niet bij laat maar vervolgens óók mee op zoek ga naar een oplossing. Dat daarbij wel eens harde woorden vallen, zijn ze inmiddels wel van me gewend.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een schoon, heel en veilig Oost.

A3 corona

Bekijk de video's