facebook  twitter  youtube instagram

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor ...

De ambassadeurs van Oost Pact Door - mensen die in Oost wonen en/of werken - inspireren anderen om zich in te spannen voor de wijk. Als ambassadeur bepaal je zelf je doel en de tijd en energie die je hierin wilt investeren.
OostPactDoor-ambassadeur wijkagent Kees Koopmans

Kees Koopmans

Wijkagent

Ik werk al ruim 17 jaar bij de Schiedamse politie, waarvan de laatste jaren als wijkagent. Eerst in centrum en sinds begin 2019 in Oost. De wijk is al langere tijd hekkensluiter in de Schiedamse veiligheidsmonitor. Wat wordt verstaan onder ‘veiligheid’, is deels bepaald door harde cijfers en deels door hoe veilig of onveilig mensen zich voelen. En die twee gaan niet altijd hand in hand. Ik ga voor een wijk die niet alleen op papier, maar ook in de beleving van de bewoners veiliger is.

Veel wijkbewoners ergeren zich aan de zichtbare verloedering op straat. Een aantal medebewoners en passanten gedraagt zich alsof voor hen de regels niet gelden. Mijn eerste prioriteit is om dat gedrag aan te pakken. De focus ligt hierbij onder meer op foutparkeren, dealen en het overtreden van het alcoholverbod. Er worden bekeuringen uitgeschreven, en zo nodig worden de overtreders aangehouden. Een ander zeer belangrijk aandachtspunt is de aanpak van overbewoning. Samen met de gemeente wordt hierop zeer intensief ingezet.

Binnen en buiten
Ik streef ernaar om tijdens mijn werk zo veel mogelijk op straat te zijn. Om plekken waar overlast is te inspecteren of om in gesprek te gaan met bewoners die een probleem hebben gemeld. Daarnaast houden we als politie regelmatig straatacties als preventief fouilleren of, samen met de Belastingdienst en de gemeente, controles op verdachte voertuigen. Uiteraard is er ook bureauwerk, zoals het doorzetten van meldingen naar collega’s of het WijkOndersteuningsTeam en het beantwoorden van vragen van bijvoorbeeld de opsporing of de reclassering. En regelmatig moet ik van het ene op het andere moment alles laten vallen omdat er een melding binnenkomt van een ongeval, inbraak of reanimatie. Daarom kan het soms even duren voordat andere vragen of meldingen worden opgepakt.

Zichtbaar in de wijk en online
Als wijkagent ben ik het gezicht van de politie en het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Ik vind het belangrijk dat ze mij weten te vinden als er iets is of als ze zich ergens zorgen over maken. Maar ook dat ze weten wat de politie met signalen uit de wijk doet en hoe wij ons inspannen om de wijk veiliger te maken. Daarom geef ik regelmatig tekst en uitleg via sociale media. In mijn berichten geef ik ook preventietips, of vraag ik juist tips van bewoners bij het oplossen van een zaak.

Alerte bewoners zijn onmisbaar
Uiteraard lees ik op diezelfde sociale media ook weleens dat mensen denken dat het geen zin heeft om misstanden of verdachte situaties te melden, omdat ‘er toch niets mee wordt gedaan’. Dat vind ik jammer. De politie heeft alerte bewoners hard nodig om haar werk goed te kunnen doen. Neem bijvoorbeeld fietsendiefstal. Het klopt dat we niet actief op zoek gaan naar elke gestolen fiets. Maar alle aangiften bij elkaar vertellen ons wél waar en op welke manier de meeste fietsen worden gestolen. Vervolgens kunnen we daar gericht actie op ondernemen, bijvoorbeeld het inzetten van een lokfiets. Bovendien moeten we een fietsendief die op een gestolen fiets rijdt laten gaan als we niet aan de hand van een aangifte kunnen aantonen dat de fiets als gestolen staat geregistreerd. Melden blijft dus belangrijk! Dat kan het best telefonisch via 0900-8844 of, in het geval van een levensbedreigende of ernstige situatie, via 112.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een veilig Oost.

A3 corona

Bekijk de video's