facebook  twitter  youtube instagram
Wijkagenten Jenny en Kees en wijkboa Andy werken bij respectievelijk de politie en de afdeling Toezicht & Handhaving en richten zich specifiek op de wijk Oost. Maar wie doet nu eigenlijk wat?

De wijkagenten: Kees Koopmans en Jenny Blanker
De wijkagenten handhaven op de openbare orde en veiligheid in de wijk. Wil je melding maken van criminele activiteiten of is er sprake van ernstige bedreiging of burenruzie, dan kun je contact opnemen met de wijkagenten via telefoonnummer 0900-8844 of via een online contacformulier.. Jenny en Kees zijn ook op Instagram te volgen: Daar kun je ze ook een privébericht sturen.

De wijkboa: Andy Kroon
De wijkboa handhaaft op de leefbaarheid in de wijk en pakt overlast en overtredingen aan als verkeerd aangeboden huisvuil, illegaal gedumpt afval of foutgeparkeerde auto’s. Andy is bereikbaar via telefoonnummer 14010. Meldingen over de buitenruimte kunnen ook via de BuitenBeter-app worden gedaan. Deze is er voor alle smartphones. Het team Toezicht & Handhaving is te volgen via Twitter.

De wijktoezichthouders: Leon Verzijden en Herman Kriek
Een schone, hele en veilige buitenruimte is belangrijk. Wordt het vuilnis opgehaald? Zien de bomen en struiken er goed uit? Werkt de straatverlichting naar behoren? Wijktoezichthouders Leon en Herman controleren of alle partijen de gemaakte afspraken nakomen. Wil je een melding maken, dan kan dat online.

Dus als je niet precies weet bij wie je het best een melding kunt maken: de wijkagenten, wijkboa en wijktoezichthouder werken nauw samen dus je melding komt altijd bij de juiste persoon terecht.

Lees het wijkmagazine online!

Wijkmagazine Oost cover nummer1