facebook  twitter  youtube instagram
De gemeenteraad heeft ingestemd met een vierjarige verlenging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, ook wel de Rotterdamwet genoemd. Op grond van deze wet kan de gemeente in bepaalde gebieden extra eisen stellen aan nieuwe huurders. Wanneer blijkt dat een kandidaat-huurder eerder elders woonoverlast heeft veroorzaakt of crimineel gedrag heeft vertoond, kan een huisvestingsvergunning worden geweigerd. In Oost gaat het om (delen van) de Boerhaavelaan, Boylestraat, Van Marumstraat, Cartesiusstraat en het Van 't Hoffplein.

Daarnaast kunnen studenten en mensen met een maatschappelijk beroep voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning. Dit geldt voor een stuk Hogenbanweg (huisnummers 49B t/m 87D).

Meer informatie vind je op de website van de gemeente.

hoffplein schiedam

Lees het wijkmagazine online!

Wijkmagazine Oost cover nummer1