facebook  twitter  youtube instagram
De rijksoverheid heeft ingestemd met een vierjarige verlenging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, ook wel de Rotterdamwet genoemd. Op grond van deze wet kan de gemeente in bepaalde gebieden extra eisen stellen aan nieuwe huurders. Wanneer blijkt dat een kandidaat-huurder eerder elders woonoverlast heeft veroorzaakt of crimineel gedrag heeft vertoond, kan een huisvestingsvergunning worden geweigerd. In Oost is deze wet van toepassing op in totaal 425 woningen aan (delen van) de Boerhaavelaan, Boylestraat, Van Marumstraat, Cartesiusstraat en het Van 't Hoffplein.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om studenten en mensen met een maatschappelijk beroep voorrang te geven bij de toewijzing van een woning. Dit geldt voor 75 woningen aan de Hogenbanweg (huisnummers 49B t/m 87D). Sinds de invoering van de wet in 2018 is in deze gebieden voor 85% van de vrijgekomen huurwoningen voorrang verleend.

Naast de Rotterdamwet zet de gemeente nog een aantal middelen in om meer grip te krijgen op woonoverlast. Zo is er een verhuurdersvergunning ingevoerd waarmee huisjesmelkerij aan banden kan worden gelegd, en mogen in bepaalde buurten geen woningen meer worden gesplitst en verkamerd. Met dit laatste wordt ruimte gegeven aan bewoning door gezinnen en wordt overbewoning tegengegaan.

Lees het wijkmagazine online!

Wijkmagazine Oost cover nummer1