facebook  twitter  youtube instagram
Hoe kunnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) van de Rijksoverheid en de beweging van onderop - de netwerkgerichte wijkaanpak van Oost Pact Door - op elkaar aansluiten en elkaar versterken? Om een helder antwoord op deze vraag te krijgen, bezocht een expertpanel van Platform31 twee maanden geleden de wijk. Ze spraken met bewoners, wijkprofessionals en andere sleutelfiguren en brachten gisteren na rijp beraad een advies uit.

De experts zien de bottom-up-werkwijze als een essentiƫle basis onder de wijkvernieuwingsplannen, en pleiten ervoor om Oost Pact Door een integraal onderdeel hiervan te maken. Hiermee wordt het perspectief van bewoners, vrijwilligers, ondernemers en wijkprofessionals geborgd en vinden de inspanningen en investeringen uit het Nationaal Programma hun weg tot in de haarvaten van de wijk.

Daarnaast geeft het panel een drietal aanvullende adviezen: koester de (semi-)professionals in de wijk, kijk voor de oplossing voor problemen als overbewoning ook buiten de wijkgrenzen, zet nog steviger in op de aanpak van huisjesmelkerij en passende huisvesting van arbeidsmigranten.

Dit advies is een enorme pluim op de hoed van alle bewoners, ondernemers en (semi-)professionals die zich dagelijks inzetten voor een sociale, groene, schone, saamhorige en sterke wijk. En hopelijk kunnen we, samen met de mensen die het NPLV handen en voeten geven Oost naar een hoger plan tillen. 

Een uitgebreidere toelichting lees je op de website van Platform31.

Lees het wijkmagazine online!

Wijkmagazine Oost cover nummer1