facebook  twitter  youtube instagram
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor allerlei nieuwe taken op het gebied van welzijn en gezondheid. De gemeente wil dat Schiedammers nu én in de toekomst de zorg en ondersteuning die nodig is, blijven krijgen.

Zeker als het Rijk hiervoor minder geld beschikbaar gaat stellen, lukt dit alleen als Schiedammers zichzelf beter kunnen redden én elkaar een handje helpen. De gemeente wil hen hierbij ondersteunen. In dat licht is ook gekeken naar de huidige voorzieningen in de stad. Voorzieningen zoals wijkcentra; hoe zien die er straks uit?


Heel veel gesprekken

De gemeente en welzijnsorganisatie DOCK hebben Buro de Steeg gevraagd te onderzoeken hoe de wijkcentra in Oost en Nieuwland nu werken, wat inwoners wensen en hoe de wijkcentra kunnen bijdragen aan een krachtige wijk.
De onderzoekers hebben kennismakingsgesprekken in de wijk georganiseerd, het huidig gemeentelijk beleid geanalyseerd en de behoeften in de wijken geïnventariseerd. Voor dit laatste zijn 89 straatinterviews gehouden plus groepsgesprekken en interviews met professionals, vrijwilligers en gebruikers van het wijkcentrum en wijkbewoners.

beeld nieuwsbrief oostpactdoor03 05

Het moet én kan beter

De conclusies? Wijkbewoners, professionals, vrijwilligers en gemeente vinden een centrale plek, een wijkcentrum, heel belangrijk. Ze hebben behoefte aan locaties die ontmoeting, ondernemerschap en ondersteuning faciliteren. Een plek voor iedereen, ten dienste van een sterke wijk. Veel wijkbewoners zijn geïnteresseerd in meedoen aan en/of organiseren van activiteiten in het wijkcentrum. Maar het wijkcentrum kan én moet beter, vinden ze:
  • De sfeer in het wijkcentrum mag vriendelijker en gastvrijer, zodat iedereen zich welkom voelt; ook mensen die er voor het eerst binnenkomen;
  • Ondanks dat er veel activiteiten worden georganiseerd, kan het aanbod beter aansluiten bij de behoefte van wijkbewoners;
  • Wijkbewoners moeten beter geïnformeerd worden over de activiteiten in het wijkcentrum;
  • Het wijkcentrum kan een opknapbeurt gebruiken;
  • De samenwerking met andere buurtinitiatieven kan beter.


Wijkhuis van de Toekomst
Volgens de wijkbewoners is het Wijkhuis van de Toekomst gezellig, uitnodigend en laagdrempelig voor iedereen. Oosterlingen zijn er welkom voor ontmoeting, activiteiten, talentontwikkeling, informatie-uitwisseling en ondersteuning.


Adviezen aan gemeente en DOCK: samenwerken aan de toekomst

Gemeente, professionals én wijkbewoners moeten wennen aan alle veranderingen op het gebied van welzijn en gezondheid. Samen een krachtige wijk ‘bouwen’ kost tijd. Daarom adviseert Buro de Steeg de gemeente om de subsidiering van het wijkcentrum voorlopig voort te zetten. Wijkbewoners kunnen nu nog niet het wijkcentrum zelf volledig beheren.
Wat wel op korte termijn kan: inventariseren welke activiteiten wijkbewoners wensen en deze in het wijkcentrum en op andere plekken in de wijk organiseren.
Nog twee adviezen: deel het wijkcentrum opnieuw in zodat het weer gezellig en uitnodigend wordt voor alle wijkbewoners. En waardeer vrijwilligers meer; geef hen mogelijkheden om trainingen te volgen en te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

beeld nieuwsbrief oostpactdoor03 01

Samenwerken aan een krachtige wijk

De gemeente Schiedam wil samen met inwoners en professionals leren en werken aan een krachtige wijk en hierbij uitgaan van de behoeften van de inwoners en van het bestaande en goede dat in de wijken aanwezig is. Er is een behoefte onder Oosterlingen aan een wijkcentrum en aan activiteiten ín de wijk. Dat biedt kansen voor een belangrijke bijdrage van het wijkcentrum aan het vergroten en verbinden van netwerken, het ontwikkelen van talenten, aanjagen van initiatieven en vergroten van samenredzaamheid. De gemeente Schiedam zal dan ook snel samen met DOCK aan de slag gaan met de adviezen van Buro De Steeg.


Digitaal Wijkhuis in de maak

Naast het ontwikkelen van het Wijkhuis van de Toekomst komt er in Oost ook een ‘digitaal’ Wijkhuis: een plek op internet waar je alles kunt lezen en leren over de wijk. Van activiteiten tot aan nieuwtjes over de wijk, van wie je buren zijn tot aan de diensten en producten die organisaties en ondernemers in de wijk aanbieden. Trekker is het Netwerkteam Oost.

Binnenkort hoor je hierover meer. Wil je aan deze spannende ontwikkeling bijdragen? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

beeld nieuwsbrief oostpactdoor03 03

Vragen, opmerkingen? Graag!


Heb jij meegewerkt aan het onderzoek van Buro de Steeg? Bedankt!
Wil je meer weten? Heb je vragen, opmerkingen of wat dan ook? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het onderzoeksrapport is als bijlage bij deze nieuwsbrief bijgesloten.