facebook  twitter  youtube instagram
Deze week start een proef met de openstelling van vijf ondergrondse restafvalcontainers in Oost. Deze zijn voor een periode van zes maanden zonder pasje toegankelijk. Het betreft alle vijf de containers op het Van 't Hoffplein: twee op de hoek met de Van 's-Gravesandestraat, twee op de hoek met de Boerhaavelaan en één op de kop van de Boylestraat.

Met deze proef onderzoeken de gemeente en Irado in hoeverre het huidige systeem met de toegangspasjes de oorzaak is van het relatief hoge aantal bijplaatsingen van vuilniszakken naast de containers.
 
Openstelling van de containers heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat bewoners die géén toegangspas (bij zich) hebben hun vuilniszakken netjes in de container kwijt kunnen. Het nadeel is dat bedrijven de open containers kunnen misbruiken om bedrijfsafval in te storten zonder hiervoor afvalstoffenheffing of reinigingsrecht te betalen. Daarnaast zal het openstellen van de containers niet voorkomen dat er grofvuil naast de containers wordt gezet.
 
De afgelopen tijd is nauwkeurig gemeten hoeveel afval in de containers is gegooid en hoeveel vuilniszakken en grofvuil ernaast zijn geplaatst. In maart 2019 wordt gekeken of de vrije toegang tot de containers hierin verandering heeft gebracht. De uitkomsten hiervan zijn van belang voor toekomstig beleid ten aanzien van toegangscontrole.