facebook  twitter  youtube instagram
Het afgelopen halfjaar is in Oost een proef met mobiele grofvuilinzameling gehouden. Deze heeft tot een duidelijke afname van het aantal bijplaatsingen geleid, en bewoners vinden het prettig om dichtbij huis grofvuil te kunnen inleveren.

In 2019 zal de grofvuilinzameling op drie locaties worden voortgezet: de Marconiweg (eerste maandag van de maand), de Dieselstraat (tweede maandag van de maand) en het Van 't Hoffplein (derde maandag van de maand). De locatie Celciusstraat is komen te vervallen. De vrijgevallen vierde maandag van de maand is beschikbaar voor eenmalige mobiele grofvuilinzamelingsacties op andere locaties in Schiedam.

Meer informatie over de mobiele grofvulinzameling vind je hier.