facebook  twitter  youtube instagram
Het afgelopen halfjaar is in Oost een proef met mobiele grofvuilinzameling gehouden. Deze heeft tot een duidelijke afname van het aantal bijplaatsingen geleid, en bewoners vinden het prettig om dichtbij huis grofvuil te kunnen inleveren.

In 2019 zal de grofvuilinzameling op drie locaties worden voortgezet: de Marconiweg (eerste maandag van de maand), de Dieselstraat (tweede maandag van de maand) en het Van 't Hoffplein (derde maandag van de maand). De locatie Celciusstraat is komen te vervallen. De vrijgevallen vierde maandag van de maand is beschikbaar voor eenmalige mobiele grofvuilinzamelingsacties op andere locaties in Schiedam.

Meer informatie over de mobiele grofvulinzameling vind je hier.
broodtrommel

De Broodtrommel van Oost

De Broodtrommel van Oost is een nieuw wapen in de strijd tegen de rattenoverlast. Op diverse plekken in de wijk wordt brood ingezameld. Van de broodresten wordt biogas gemaakt.

Meer informatie
gfe

GFE-inzameling

Ongeveer een kwart van ons restafval bestaat uit groenten-, fruit- en etensresten. Deze worden apart ingezameld en gecomposteerd. De gfe-containers worden op verzoek van wijkbewoners geplaatst. 

Meer informatie
grofvuilinzameling

Mobiele grofvuilinzameling

De eerste drie maandagen van de maand komt de grofvuilwagen van Irado naar Oost. Tussen 18.00 en 20.00 uur kun je grofvuil komen brengen.

Meer informatie
ambassadeurs

Ambassadeurs

De ambassadeurs van Oost Pact Door - mensen die in Oost wonen en/of werken - inspireren anderen om zich in te spannen voor de wijk. Als ambassadeur bepaal je zelf je doel en de tijd en energie die je hierin wilt investeren.

Meer informatie
wijkportaal

Wijkportaal Oost

Op het wijkportaal zie je welke organisaties in Oost actief zijn en welke activiteiten zij organiseren. Ook vind je er nieuwtjes, een burenboek en een vraag-en-aanbod-prikbord.

Meer informatie
natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oever

Met de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan de Swammerdamsingel  krijgt de natuur meer ruimte, waardoor een rijkere variatie aan planten en dieren ontstaat en de waterkwaliteit verbetert. 

Meer informatie

Bekijk de video's