facebook  twitter  youtube instagram

Als de gemeenteraad in december instemt met de nieuwe 'Verordening beheer woonruimtevoorraad Schiedam 2020', gaan er per 1 januari 2020 strengere regels gelden voor kamerverhuur en bouwkundige splitsing (het opdelen van een woning in meerdere woningen). In het voorstel van het college zijn 25 buurten aangewezen waar kamerbewoning en bouwkundig splitsen niet meer wordt toegestaan. In Oost gaat het om de Natuurkundigenbuurt, Singelkwartier, Stationsbuurt, Newtonbuurt, Wetenschappersbuurt en de Rotterdamsedijk. In Oost en West wordt bovendien de vrijstelling voor kamerbewoning tot en met drie personen opgeheven. Deze vrijstelling is ooit gemaakt om studentenhuisvesting te stimuleren, maar in deze wijken is volgens het college 'het plafond bereikt'. Voor gezinnen en woongroepen, zoals bijvoorbeeld het concept beschut wonen, gelden de strengere regels niet.

De woningmarkt is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Wachttijden voor huurwoningen lopen op en huurprijzen stijgen. Particulieren die een woning willen kopen, moeten steeds vaker concurreren met professionele investeerders. Door bouwkundige splitsing ontstaan steeds meer kleine woningen en zijn er steeds minder grote woningen voor bijvoorbeeld gezinnen beschikbaar. De nieuwe verordening stelt de gemeente in staat om bij de beoordeling van vergunningaanvragen rekening te houden met leefbaarheid en de kwaliteit van de woningen die door verkamering en splitsing ontstaan.

De nieuwe regels betekenen niet dat mensen hun woning moeten verlaten en verhuizen. Wel moeten verhuurders die een woning aan drie of meer personen verhuren een vergunning aanvragen. De gemeente gaat de betreffende verhuurders informeren; zij krijgen tot 1 juni 2020 de tijd om de vergunning aan te vragen. In Oost gaat het om 97 woningen.

De vergunningen zijn niet onherroepelijk. Bij ernstige overlast of onveilige situaties kan een vergunning worden ingetrokken, en bij verkoop van het pand zal deze automatisch vervallen.


Het raadsvoorstel is hier te lezen.