facebook  twitter  youtube instagram
Gisterenavond werd in de raadscommissie de conceptverordening beheer woonruimtevoorraad Schiedam 2020 besproken. Vier bewoners, waaronder Henny Plat en Siegfried Koning uit Oost, maakten gebruik van hun inspreekrecht en pleitten voor snelle invoering van de door het college voorgestelde regels waarmee kamerverhuur en bouwkundige splitsing een halt kan worden toegeroepen. Zij hielden een helder betoog over de gevolgen van de huisvesting van grote hoeveelheden arbeidsmigranten in de wijk, waaronder een nijpend tekort aan (starters)woningen, een hoge parkeerdruk en woonoverlast en brandgevaarlijke situaties door overbewoning. Ook werd gepleit voor een betere rechtsbescherming van de arbeidsmigranten zelf, die vaak geen andere keus hebben dan het huren van een te kleine ruimte tegen te hoge maandlasten.

De verordening komt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw op de agenda, waarna de raad een besluit neemt.

De vergadering is terug te zien op de website van de gemeente.

Een korte uitleg over de nieuwe regels vind je hier.