facebook  twitter  youtube instagram
Gisterenavond werd in de raadscommissie de conceptverordening beheer woonruimtevoorraad Schiedam 2020 besproken. Vier bewoners, waaronder Henny Plat en Siegfried Koning uit Oost, maakten gebruik van hun inspreekrecht en pleitten voor snelle invoering van de door het college voorgestelde regels waarmee kamerverhuur en bouwkundige splitsing een halt kan worden toegeroepen. Zij hielden een helder betoog over de gevolgen van de huisvesting van grote hoeveelheden arbeidsmigranten in de wijk, waaronder een nijpend tekort aan (starters)woningen, een hoge parkeerdruk en woonoverlast en brandgevaarlijke situaties door overbewoning. Ook werd gepleit voor een betere rechtsbescherming van de arbeidsmigranten zelf, die vaak geen andere keus hebben dan het huren van een te kleine ruimte tegen te hoge maandlasten.

De verordening komt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw op de agenda, waarna de raad een besluit neemt.

De vergadering is terug te zien op de website van de gemeente.

Een korte uitleg over de nieuwe regels vind je hier.
broodtrommel

De Broodtrommel van Oost

De Broodtrommel van Oost is een nieuw wapen in de strijd tegen de rattenoverlast. Op diverse plekken in de wijk wordt brood ingezameld. Van de broodresten wordt biogas gemaakt.

Meer informatie
gfe

GFE-inzameling

Ongeveer een kwart van ons restafval bestaat uit groenten-, fruit- en etensresten. Deze worden apart ingezameld en gecomposteerd. De gfe-containers worden op verzoek van wijkbewoners geplaatst. 

Meer informatie
grofvuilinzameling

Mobiele grofvuilinzameling

De eerste drie (en incidenteel de vierde) maandagen van de maand komt de grofvuilwagen van Irado naar Oost. Tussen 18.00 en 20.00 uur kun je grofvuil komen brengen.

Meer informatie
ambassadeurs

Ambassadeurs

De ambassadeurs van Oost Pact Door - mensen die in Oost wonen en/of werken - inspireren anderen om zich in te spannen voor de wijk. Als ambassadeur bepaal je zelf je doel en de tijd en energie die je hierin wilt investeren.

Meer informatie
wijkportaal

Wijkportaal Oost

Op het wijkportaal zie je welke organisaties in Oost actief zijn en welke activiteiten zij organiseren. Ook vind je er nieuwtjes, een burenboek en een vraag-en-aanbod-prikbord.

Meer informatie
natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oever

Met de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan de Swammerdamsingel  krijgt de natuur meer ruimte, waardoor een rijkere variatie aan planten en dieren ontstaat en de waterkwaliteit verbetert. 

Meer informatie

Bekijk de video's