facebook  twitter  youtube instagram
Oost is weer een stukje groener en duurzamer geworden met de aanleg van circa 50 meter natuurvriendelijke oever langs de Swammerdamsingel. Tegenover de huisnummers 49 t/m 71 is de bestaande oever flauw afgegraven. Hiermee krijgt de natuur meer ruimte, waardoor een rijkere variatie aan planten en dieren ontstaat en de waterkwaliteit verbetert. 

De natuurvriendelijke oever is een idee van Ronald Loch, dat is opgepakt en uitgewerkt door wijkbewoners Devon Delsman (urban designer) en Joost Krop (initiatiefnemer van Buurtwerkplaats De Buren). 

Over het onderhoud van de oever zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente Schiedam en de vrijwilligers van de buurtwerkplaats. Zij dragen samen zorg voor de monitoring en verzorging; wat bewoners zelf kunnen, doen zij zelf en wat niet door bewoners uitvoerbaar is, pakt de gemeente op. De afspraken zijn vastgelegd in een Wijkdeal.

JNI 1541

JNI 0119

Lees het wijkmagazine online!

Wijkmagazine Oost cover nummer1