facebook  twitter  youtube instagram
Hoe (on)veilig is Oost? Daarover gingen ruim honderd bewoners, ambtenaren en professionals op maandag 20 november 2017 met elkaar in gesprek tijdens de Themabijeenkomst Veiligheid.

De cijfers uit de Veiligheidsindex wijzen erop dat de wijk feitelijk veiliger is geworden. Het gevoel van veiligheid onder de bewoners is echter (nog) niet toegenomen.
Aan de hand van een aantal stellingen legden Sjoerd Top (politie) en Mario Stam (gemeente) de zaal de dilemma's voor waar hun organisaties dagelijks mee te maken hebben. Want wat heeft nu meer zin: dat de politie preventief surveilleert of dat agenten in burger iemand op heterdaad kunnen betrappen? En als geld en mankracht maar één keer kunnen worden ingezet, willen bewoners dan liever dat het zwerfafval en de hondenpoep worden opgeruimd of dat overbewoning wordt aangepakt? En hoe zien zij een rol voor zichzelf weggelegd in het creëren van een veilige leefomgeving?

Na het eten konden de aanwezigen acht verschillende workshops bezoeken, over onder meer brand- en inbraakpreventie, de aanpak van huiselijk geweld en hoe je wietplantages en babbeltrucs herkent.

De avond werd afgesloten met de uitreiking van de Oost Pact Door-speld aan Oosterlingen die een positieve bijdrage leveren aan een schoon, heel en veilig Oost. Deze eer viel ten deel aan twee bekende gezichten: Aad Hoogstad en Siegfried Koning zijn al jaren actief in de wijk, onder meer als lid van Buurtpreventie. De 'aanmoedigingsspeld' was voor Jeannette Nieuwenhuizen, die zich als betrokken bewoner én communicatieadviseur voor Oost inspant.

De foto's van de avond vind je op Facebook.

Meer lezen
'Burger kan de wijk veiliger maken' - Algemeen Dagblad, 21 november 2017
Kort verslag van de avond, 21 november 2017