facebook  twitter  youtube instagram
Het team Toezicht en Handhaving houdt zich regelmatig bezig met het verwijderen van weesfietsen uit Oost. Zo veel mogelijk fietsen die dubbel gelabeld zijn, worden van straat gehaald.
Er staan naar schatting tussen de 600 en 700 weesfietsen en fietswrakken in Oost. Ze geven de straten en lanen een rommelige aanblik en nemen schaarse stallingsruimte in beslag. Tot voor kort had de gemeente geen toereikend wettelijk middel voorhanden om afgedankte tweewielers uit de openbare ruimte te verwijderen. Met de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kwam hierin echter verandering.

Lange procedure
Handhaving op weesfietsen en fietswrakken is nu dus weliswaar mogelijk, toch kunnen ze niet zomaar lukraak van straat worden gehaald. Eerst worden fietsen die zichtbaar niet meer worden gebruikt van een waarschuwingslabel voorzien. De medewerkers van Toezicht en Handhaving maken digitale notities van de kenmerken van de fiets en de plek waar ze deze hebben aangetroffen. De eigenaar heeft vervolgens vier weken de tijd om zich te melden. Gebeurt dit niet en wordt de fiets na die vier weken op dezelfde plek aangetroffen, dan volgt een label met een bestuursdwangbeschikking en gaat een nieuwe wachttijd in, dit keer van twee weken. Als ook deze zijn verstreken, kan de fiets worden afgevoerd naar het depot in de Spaanse Polder. Daar wordt gecontroleerd of deze als gestolen staat geregistreerd. Zo ja, dan wordt de eigenaar op de hoogte gebracht en zo nee, dan moet de fiets volgens de wet nog enige tijd worden bewaard voordat deze kan worden vernietigd of hergebruikt.

In het voorjaar van 2019 werden tijdens een grootschalige actie de eerste 125 fietsen door Toezicht en Handhaving gelabeld. Dat gebeurde in het bijzijn van wijktoezichthouder Leon Verzijden, Aad Hoogstad van de Werkgroep Buitenruimte en Cees Kroone, die zich al vele jaren inspant om de weesfietsen te lokaliseren. 

Dringende zaken
Ondanks dat de aanpak van weesfietsen hoge prioriteit heeft, lukt het niet altijd om ze direct na het verstrijken van de wettelijke termijnen te verwijderen. De ruimte in het depot is niet ongelimiteerd en Toezicht en Handhaving wordt tijdens de werkzaamheden regelmatig weggeroepen voor dringendere zaken. Ook moeten er fietsen opnieuw in de procedure worden opgenomen omdat zij op een andere locatie worden aangetroffen dan waar ze zijn gelabeld. En onlangs kon Toezicht en Handhaving onverrichter zake terugkeren van een geplande opschoonactie, nadat bleek dat van enkele tientallen fietsen op de Lorentzlaan en de Professor Kamerlingh Onneslaan de labels waren afgescheurd.

Kortom, het heeft heel wat voeten in de aarde om Oost weesfietsvrij te krijgen. Hulp van bewoners wordt hierbij zeer gewaardeerd. De locaties van weesfietsen kunnen op verschillende manieren worden doorgegeven:
  • Online via www.schiedam.nl/a-tot-z/melding-buitenruimte
  • Via de smartphone met de app BuitenBeter (voor Android en Apple)
  • Telefonisch via 14010
  • Per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.