Edwin is oud-bewoner van Oost en werkt al jaren als leerkracht in de wijk. Eerst op De Singel en nu op De Peperklip.

'Oost telt drie basisscholen waar in totaal ruim 1250 kinderen onderwijs volgen. Het merendeel daarvan woont ook in de wijk. Als leerkracht ondersteun je kinderen om hun talenten tot bloei te laten komen en om ze veilig en gezond op te groeien. Daarin werk je zoveel mogelijk samen met de ouders. Een kind groeit echter niet alleen op in een gezin en in een klas, maar óók in een wijk. Ik vind het belangrijk te weten hoe de leefomgeving van mijn leerlingen eruit ziet, waar zij buiten schooltijd opgroeien. Wat buiten gebeurt, kan een grote invloed hebben op wat er in de klas speelt.

Ik geloof in de kracht van samenwerking. In Oost houden vele professionals zich bezig met opvoeding, onderwijs en ontwikkeling: leerkrachten, kinderopvang, jeugdzorg, logopedisten, huiswerkbegeleiders, sportcoaches enzovoort. Al deze professionals beschikken over kennis en expertise. Van hun vakgebied, maar ook van de wijk. Als we die kennis en expertise met elkaar delen, kunnen we kinderen en hun ouders veel beter ondersteunen. Daarom bouw ik aan een professioneel wijknetwerk van mensen die beroepsmatig met kinderen werken. Door de verbinding te zoeken, van elkaar te leren en goed op elkaar af te stemmen, investeren we in de toekomst van de kinderen van Oost. En daarmee in de wijk.'